Работодателите в ЕС разтревожени от ниския долар и китайската търговска експанзия

Либерализацията на търговията с Китай и девалвацията на долара заплашват стабилността на европейската икономика. До този извод са стигнали представителите на работодателски организации от страните-членки на ЕС, обединени в Съюза на индустриалните и работодателски конфедерации в Европа (UNICE), на среща в Хага. В срещата участва и председателят на Българската стопанска камара (БСК)Божидар Данев, съобщиха от камарата.

29-те представители на европейския бизнес са се обединили около необходимостта от осъществяване на по-дясна политика.

Според тях евентуални заплахи за стабилността на европейската икономика могат да бъдат търсени в бързото развитие на азиатските страни и в либерализацията на търговията с Китай, както и в целенасочената девалвация на щатския долар за покриване на американския бюджетен дефицит.

Според бизнесмените, ако не се предприемат адекватни мерки за противодействие на тези негативни тенденции, има реална опасност Европа да изостане значително в своето икономическо развитие от азиатските страни и от САЩ.

Още от Бизнес