Работодателите вече ще уведомяват НАП за командированите служители в ЕС

От началото на май работодателите трябва да уведомяват предварително Националната агенция за приходите (НАП), ако изпращат в командировка свои служители в държава членка на Европейския съюз (ЕС), съобщиха от НАП в понеделник.

Това се налага заради промяна в регламентите на Европейската общност в областта на координация на системите за социална сигурност.

Новото изискване е свързано с коректното издаване на удостоверения от НАП за приложимото законодателство в случаите на командироване.

Документът е необходимо на служителя, за да докаже, че се осигурява в България и не е задължен да плаща осигурителни вноски в съответната страна от ЕС. Той се представя пред чуждестранния работодател, който изплаща възнаграждението му, или пред приходните власти в съответната държава.

Според новите регламенти удостоверението ще важи за 24 месеца, а не както беше досега за 12 месеца, с опция за удължаване с още една година.

С новите регламенти се предвижда също до две години обмяната на информация между институциите в ЕС да става по електронен път, като вместо хартиени документи ще се разменят е-формуляри, съобщиха още от НАП.

Споделяне

Още от Бизнес