Радев обвини Велчев, че се увеличил нелегалният внос на цигари

Бившият финансов министър Муравей Радев обвини наследника си Милен Велчев, че през миналата година се е увеличил нелегалния внос на цигари в България.

По време на парламентарния контрол Радев заяви, че в последните години, годишно в България се пушат около 25 хил.т цигари.

Миналата година предприятията на "Булгартабак холдинг" са произвели и продали 3500 т. по-малко.

Митническите данни показват, че и през 2001, и през 2002 г. легалният внос на цигари е приблизително еднакъв. В същото време, миналата година "Булгартабак" е произвел и продал с 3500 т цигари по-малко. От тези данни бившият финансов министър направи заключението, че през 2002 г. в България са влезли нелегално с 3500 т повече вносни цигари.

В отговор сегашният финансист №1 Милен Велчев заяви, че по отношение на заловените цигари успеха на митническата администрация не може да се измерва в брой заловени тирове, а в събрани приходи, а те недвусмислено показват, че администрацията е на прав път. Той изрази готовност да отговори на въпрос за цигарите с конкретни данни, ако му бъде зададен. За свое официално питане към финансовия министър Муравей Радев бе обявил касовото изпълнение на планираните бюджетни приходи от митническата администрация.

В отговор на този въпрос министър Велчев изрази увереност, че "курсът за митнически цели не се отличава съществено от курса в банката и се определя спрямо курса на БНБ за определени периоди".

Той обясни, че през 2002 г. има по-нисък курс на долара от предишната година и в същото време обемът на внесената продукция е увеличен съвсем несъществено в сравнение с 2001. Велчев напомни, че по-ниската стойност на вноса в долари води до намаляване на стойността на стоките в левове, а в същото време се отчита 9% увеличение на приходите от митниците.

Предшественикът му обаче обясни на Велчев, че курсът за митнически цели не е едно към едно курса на БНБ и въпреки че през миналата година реалната обезценка на долара е с 20 - 40 ст., в курса, употребяван за остойностяване на вноса, обезценката е само 9 ст. Радев напомни и че доларовият внос е само 40% от общия внос в страната, затова поевтиняването на щатската валута се отразява само върху тази част от вноса.

Радев използва и данни на статистиката, които показват, че физическият обем на вноса се е увеличил с 4,4% за 10-те месеца на миналата година.

Според него, ако се съберат всички тези фактори, то не само няма влошаващи външни фактори върху приходите от митниците, а има положителен ефект.

Приходите в републиканския бюджет като нетно касово изпълнение, събрани от Агенция "Митници" през 2002 г., са 2,7 милиарда лева, съобщи Велчев . Приходите от ДДС са 2,8 милиарда лева, от акциз и пътни такси - 1,4 милиарда лева и от мита и митнически такси - 100 милиона лева. От глоби, санкции и наказателни лихви - 128,7 милиона лева.

От посочените вземания само митата и таксите се събират изцяло от митническата администрация и изпълнението при тях за 2002 г. е 178,2 милиона лева. От останалите вземания от митническата администрация са осигурени 2,4 милиарда лева от ДДС при внос, 104,9 милиона лева - от акциз при внос, а от глоби, санкции и наказателни лихви - 6,9 милиона лева.

Размерът на събрания акциз е с над 34 милиона лева повече, а размерът на събрания ДДС - със 195 милиона лева повече.

Споделяне

Още от Бизнес