Радев с вето срещу закона, който може да засегне споделеното пътуване

Сн. БГНЕС

Президентът Румен Радев върна за ново обсъждане законовите промени, които предвиждат затвор от 2 до 5 години при извършване на обществен превоз на пътници бе разрешително, лиценз или регистрация. 

Те бяха прокарани с "разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване, които допълват Наказателният кодекс и Законът за автомобилните превози". 

Държавният глава пише, че не оспорва обществената опасност от нерегламентираните превози, които и и в момента са обявени за административно нарушение. В същото време отбелязва, че не са уточнени критериите, по които нерегламентираният обществен превоз на пътници ще се разграничава от т.нар. споделено пътуване.

Той припомня, че нерегламентираният обществен превоз на пътници и сега е административно нарушение по Закона за автомобилните превози. Сега излиза въпросът как ще бъдат преценени случаите, в които то се преследва по административен ред или по реда на Наказателно-процесуалния кодекс. 

"Не са уточнени и критериите, по които нерегламентираният обществен превоз на пътници ще се разграничава от т.нар. споделено пътуване. Повод за тези въпроси стават широките дефиниции на понятията "обществен превоз" и "превоз на пътници" в допълнителните разпоредби на Закона за автомобилните превози", пишат от "Дондуков" 2..

Когато едно и също деяние се определя и като престъпление, и като административно нарушение, се дублират отговорности с различна тежест, без да има яснота кой ще е приложимият ред.

Промените предизвикаха множество коментари за прекалените строгите наказания. Има дори интерпретации, че ще засегнат споделените пътувания. Проблемът е, че няма разписани определения за споделено пътуване и превоз на пътници.

С въпросните промени се обявява за престъпление извършването на обществен превоз на пътници без разрешение, регистрация или лиценз, които се изискват по нормативен акт или акт на Европейския съюз. 

Предвидено е наказание лишаване от свобода от две до пет години, като моторното превозно средство се отнема в полза на държавата, независимо чия собственост е. По-тежко наказуемо е деянието, извършено от две или повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване, или чрез използването на неистински или преправен документ, или на документ с невярно съдържание. В тези случаи наказанието е лишаване от свобода от пет до десет години и глоба от пет до петнадесет хиляди лева, като съдът може да постанови и конфискация до една втора от имуществото на виновния.

"Преследването на "сивата икономика" трябва да става с механизмите на правовата държава - прецизни нормативни актове, приети в предвидим и открит законодателен процес", посочват от президентството. 

"Създаването на предвидимо и стабилно законодателство, което урежда по справедлив начин правно регулираните обществени отношения, е очакване на всички граждани към нормотворческата дейност. Освен прецизното съдържание на приетите правила, от първостепенно значение е и спазването на установения в Конституцията и законите ред за тяхното внасяне, обсъждане и гласуване. Това в най-голяма степен важи за разпоредби, с които се обявяват за престъпление определени деяния и дават основа за ангажиране на наказателната отговорност на гражданите", обясняват от "Дондуков" 2.

Споделяне

Още по темата

Още от България