“Райфайзен Асет Мениджмънт” има вече 60 млн. лв. активи

Десет месеца след началото на публичното предлагане на дяловете от четирите местни договорни фонда, към 31 януари 2007г. “Райфайзен Асет Мениджмънт” (РАМ) вече управлява активи за 55.9 млн. лева, съобщиха от “Райфайзенбанк България”, собственик на 100% от РАМ, в понеделник. Към 31 януари 2007 г., пазарният дял на дружеството възлезе на 15.27%, сочат данните на Българската фондова борса, уточняват от “Райфайзен”.

Балансираният  фонд на “Райфайзен” е с активи 30 млн. лева

“Райфайзен България Балансиран” е най-големият балансиран фонд у нас по обем управлявани активи, като към 31 януари 2007г. средствата под управление надхвърлиха 30.2 млн. лв. Фондът следва стратегия с умерен риск и инвестира едновременно в акции и облигации.  Нетната стойност на активите на един дял от фонда се покачи от 1.00 лв. в началото на публичното предлагане, до 1.2294 лв. Към 31 януари 2007 г. доходността на фонда за последните шест месеца възлезе на 19.27%.

36.57% доходност на фонда на “Райфайзен” в акции за последните шест месеца

Към 31 януари 2007 г. доходността на дяловете в “Райфайзен България фонд акции за последните шест месеца достигна 36.57%. При инвестиран 1 лев в началото на публичното предлагане на дялове от фонда, към 31.01. 2007г. нетната стойност на активите на един дял се повиши до 1.4196 лв. Активите под управление на фонда вече надхвърлят 18 млн. лева.

Продажбите на австрийските фондове надхвърлиха 4.5 млн. евро

“Райфайзен Асет Мениджмънт” е първото българско управляващо дружество, което дава възможност за достъп едновременно до местния финансов пазар и до най-динамично развиващите се капиталови пазари в световен мащаб. Дружеството дистрибутира и 8 фонда, управлявани от “Райфайзен Кепитъл Мениджмънт”, като от старта на дейността си, “Райфайзен Асет Мениджмънт” (България) е осъществило продажби на дялове от австрийските фондове за над 4.5 млн. евро.

От началото на дейността си, към 31 януари 2007 г. «Райфайзен Асет Мениджмънт» (България) привлече на доверително управление и активи на целеви институционални клиенти, като средствата под управление достигнаха 3.2 млн. евро.

Споделяне

Още от Бизнес