"Райфайзен България" очаква ръст на БВП през второто тримесечие като през първото

"Райфайзен България" очаква ръст на БВП през второто тримесечие като през първото

Икономическият растеж на България през второто полугодие вероятно ще се запази относително висок и ще е като през първото полугодие. Това показват данните към края на август в месечното макроикономическо изследване на "Райфайзенбанк България", публикувано в понеделник.

"Реалният растеж на БВП през второто тримесечие на 2014 г. беше относително висок: 1.6% на годишна база. Увеличение отбелязаха индустрията с 4.5% на годишна база и услугите (плюс 1%), докато аграрният сектор намали продукцията си с 1.5% на годишна база поради лошото време, белязано от сериозни наводнения“, коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев.

"Нашите очаквания все пак са, че през второто полугодие растежът на БВП ще бъден подобен на отчетения през първите шест месеца“, добави Калчев.

"Подобри се заетостта през вторите три месеца на годината, а безработицата спадна до 11.4%, което е близо до средната безработица в еврозоната”, допълни той.

Според анализаторите на Райфайзенбанк, един от основните макроикономически проблеми на българската икономика е високият бюджетен дефицит.

"Отнесен към БВП за полугодието (35.3 млрд. лв.), реализираният дефицит до юни съставлява 2.8% от него. От друга страна държавният дълг, отнесен към БВП, остава един от най-ниските в ЕС“, посочи Калчев.

В анализа на Райфайзенбанк е отбелязано също така, че според паричната статистика на БНБ за юни, кредитите на домакинствата и фирмите за пети пореден месец отчитат ръст - 3.1% на годишна база. В същото време равнището на лошите и преструктурираните кредити се понижи с 0.1 процентни пункта, но остана на значително високото равнище от 22.2%.

"Нашите очаквания са кредитирането да подкрепи реалната икономика. Негативно влияние върху нея в момента оказва политически несигурната предизборна ситуация“, каза още Калчев.

Споделяне

Още от Бизнес