Райфайзенбанк и Елана изкупиха облигациите на Шумен

За два дни бяха изкупени облигациите на община Шумен, чиято стойност бе 4 млн. лв., съобщиха от кметството емитент на ценните книжа. Тяхното пласиране започна на 14 февруари и до края на работния ден вчера емисията бе изчерпана. Купувачи са са "Райфайзенбанк - България" ЕАД и "Елана финанси" ЕАД, всеки от тях е инвестирал в 2000 броя облигации, всяка с номинал 1000 лв.

Бързото изкупуване на ценните книжа показва, че те са атрактивни за инвеститорите, коментираха от община Шумен. Доходът, който ще носят облигациите, е 8,7 процента годишно, а срокът на падежа е 5 години. Облигациите са гарантирани само със собствените приходи на община Шумен.

За да може общината да регистрира ценните книжа за вторична търговия на Българската фондова борса, е започнала процедура по подготовка на документацията за вписване на облигациите в Комисията по финансов надзор, съобщиха от шуменското кметство.

Средствата от заема ще се използват за общинската инфраструктура - строителство на нови улици и реконструкция на съществуващата пътна мрежа в Шумен. Община Шумен е осмата в страната, която ще реализира облигационен заем.

Споделяне

Още от Бизнес