Райфайзенбанк: Притеснително е равнището на безработица в България

Райфайзенбанк: Притеснително е равнището на безработица в България

Подобрение в динамиката на потреблението и инвестициите, стабилизиране на очакванията на потребителите, но и притеснително високо равнище на безработицата. Това отчитат анализаторите на Райфайзенбанк (България) в редовния си месечен икономически анализ, направен на базата на макроикономическите данни към края на август.

Анализаторите отбелязват също, че за пръв път от началото на 2008 г. има нарастване на разходите за дълготрайни материални активи, извършени от фирмите.

Отчетени са по-благоприятните развития в сравнение с първите месеци на годината в ключови сектори на българската икономика – положителни са развитията на оборотите в услугите, на положителна територия преминава строителната продукция.

На пазара на труда обаче безработицата остава висока - 12.3%, а минималното подобрение спрямо първото тримесечие е резултат единствено от влиянието на сезонните фактори.

Анализаторите отбелязват рязкото повишение на инфлацията до 1.5% на месечна база през юли в резултат най-вече на повишението на цените на електроенергията и топлоенергията, но също и поради очакванията за нарастване на храните на международните пазари. Поскъпването на храните обаче се очаква да повлияе положително на износа на България.

Емисията на 950 млн. евро държавен дълг под формата на еврооблигации е довела до повишаването на фискалния резерв до 7.1 млрд. лв. Повишили са се и активите на валутния борд, които вече покриват 192.9% от паричната база (банкноти и монети в обръщение и резерви на банките).

Икономистите на банката обясняват регистрирания излишък от 271.5 млн. евро със значителното подобрение по отношение на нетното изтичане на доход от страната само до 29.9 млн. евро. Независимо от нарастването на вноса вследствие основно на подема във вътрешното търсене, износът също регистрира добър темп на нарастване на годишна база (10.7%).

"На фона на представянето на останалите икономики в ЕС развитията в България са повече от задоволителни”, коментира главният икономист на банката Калоян Ганев.

"Притеснителен остава фактът, че безработицата продължава да е висока, независимо от възстановяването на вътрешното търсене. Все пак можем да очакваме известно подобрение в това отношение през втората половина на годината, ако икономиката, и в частност услугите, които са най-големият сектор, продължат да се развиват по същия начин. И през следващите години обаче едва ли ще видим безработица, по-ниска от 9-10%”, добави Ганев.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес