Районите в София с по-малко зам.-кметове и шефове

Районните кметове в София вече няма да могат да назначават колкото си искат свои заместници и сами да определят административната си структура. Оптимизацията на структурата в 24-те районни кметства ще бъде одобрена от Столичния общински съвет в четвъртък. Вносител на предложението е зам.-кметът по финансите Дончо Барбалов.

Кметовете на по-малките райони ще имат най-много двама заместници, а на по-големите – по трима. На практика ще бъдат съкратени само четирима зам.-кметове на 24-те района.

Началниците на отдели се свиват с 41, на на сектори с 42-ма.

В резултата на намаляването на административните нива с 29% реализираните икономии от работна заплата ще бъдат 511 хил. лева годишно.

И след промяната в числеността им администрациите на районите “Люлин", "Младост" и "Витоша" ще са с най-голям състав, защото обслужват най-голям брой население.

Най-малкият район е Банкя. 10-хилядното население ще се обслужва от 54-ма чиновника.

Това е втория етап от административната реформа на общината. Първият беше за чиновниците на “Московска” 33. Той трябваше да приключи до март, но процесът все още продължава.

26-ма началници в Столична община бяха понижени в длъжност. От тях двама са напуснали. Това са бившите шефове на дирекциите “Транспортна логистика” и “Инвестиционно отчуждаване”.

Административната реформа в Столична община се прави на принципа без съкращения, но с по-малко чиновници.

Споделяне

Още от България