Районите за планиране остават шест, но се променят границите им

Районите за планиране в България остават шест, но се променят границите им, съобщи в сряда министърът на регионалното развитие Асен Гагаузов.

Работна група под ръководството на заместник-министъра на регионалното развитие Искра Михайлова предложи три варианта за промени в районите за планиране. Причината за промените са приетите стандарти на Евростат за териториалните единици в рамките на Европейския съюз. Според последните правила на ЕС, в един регион трябва да живеят минимум 800 хиляди и максимум 3 милиона жители. Проблемът с одобрените 6 планови района в България беше, че в Северозападния и Югозападния райони за планиране жителите са значително под изискуемия минимум.

Обсъжданите варианти бяха за запазване на шестте планови района, като се променят техните граници. Вторият вариант предвиждаше намаляване на районите до пет, като заложените промените на границите на районите бяха най-сериозни. Последният вариант предвиждаше четири от съществуващите райони да се обединят в два.

Преди седмица заместник-министър Михайлова коментира, че обединяването на районите е най-лесният вариант от гледна точка на подготвената документация. Одобрените от правителството стратегии за развитие на областите просто щяха да се обединят. Тя обаче коментира, че при избора на един от вариантите ще се отчете най-вече готовността на обществото и местната власт да приеме готвените промени.

Министерски съвет избра вариантът, при който Северозападният район за планиране ще  включи Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч. Последните две области излизат от Северния централен район, в който вече ще влизат областите Велико Търново, Габрово, Русе, Търговище и Разград. Според новия план Северният централен район се обновява също с две области и това са Разград и Търговище, които досега се намираха в границите на Североизточния район за планиране.

Най-малко промени ще се наложат в Североизточен район, от който се изваждат само областите Разград и Търговище и остават Силистра, Добрич, Варна и Шумен.

Единствената промена в Южния централен и Югоизточния райони за планиране е, че област Стара Загора се прехвърля от първия във втория планов район. В обхвата на Южния централен район остават областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково. А в Югоизточния район за планиране вече ще влизат Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора.

Непроменени остават единствено границите на Югозападния район за планиране, в който са включени областите София – град, Софийска, Кюстендил, Благоевград и Перник.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Как да се подходи с новата детска болница?