Ръководството на ВАС е спуснало фаворита си за член на ВСС с окръжно писмо до съдиите

Казусът "Ситнилски" рикошира към Георги Колев

Георги Колев

Ръководството на Върховния административен съд (ВАС) буквално е спуснало кандидатурата на своя фаворит за член на Висшия съдебен съвет с окръжно писмо до редовите съдии. Mediapool разполага със скрийншот на имейла, разпратен от главния секретар на ВАС Александър Николов до всички административни съдилища в страната.

"Приложено ви изпращам предложение за изборен член на ВСС, което следва да се докладва на административните ръководители на административните съдилища", пише в мейла на Николов, който е един от най-близките служители до шефа на съда Георги Колев. В прикачения файл на този мейл са изпратени мотивите на началника на ВАС за издигането на избраника му съдия Светлозар Рачев от Габрово за член на ВСС.

Става дума за "окръжно" писмо до всички административни съдии в страната, с което те са приканени да подкрепят именно Рачев за член на Висшия съдебен съвет.

В началото на април шефовете на административни съдилища за били привикани на разговор в София за подкрепата на кандидатурата на Рачев, разкриха източници на Mediapool, запознати със случая.

Всеки съдия е получил разпечатано копие от мотивите на Георги Колев за издигането габровския съдия, а към тях е било приложено и "подканянето" от главния секретар на ВАС. На отказалите да се подпишат копията са били отнемани, но някои са успели да ги заснемат.

Какъв е резултатът от тази организация?

Резултатът е, че сравнително неизвестният габровски съдия Светлозар Рачев е издигнат за кандидат за член на ВСС с подписите на 151 от общо 300 административни съдии в цялата страна.

Първият, който го е подкрепил, е баш шефът – председателят на Върховния административен съд Георги Колев. Вторият и третият са двамата заместник-шефове на ВАС. Следващите в списъка са 27 от шефовете на общо 28-те административни съдилища в страната.

Раздадените на съдиите мотиви за издигането на кандидатурата на Светлозар Рачев гласят:

"Съдия Рачев е висококвалифициран юрист. Предвид постоянно променящото се законодателство и въвеждането на европейските стандарти в правораздаването, съдия Рачев непрекъснато повишава професионалната си подготовка, като взема участие в семинари, обучения и дискусии. Ползва се с безспорен авторитет и уважение сред съдиите, съдебните служители и обществеността. Строг, но справедлив като съдия, предпочитан и обичан като ръководител, всеотдаен и заслужаващ доверие като колега – така описват Светлозар Рачев хората, които го познават, с които работи гражданите на град Габрово".

Абсолютно същите мотиви са използвани за събирането на подписите на съдии от Административен съд – София област, София град, Пловдив, Силистра, Кърджали, Монтана, Велико Търново, Шумен, Плевен, Ямбол, Бургас, Търговище, Варна и Добрич – тоест, половината от административните съдилища в страната.

Единственият председател на административен съд, който Mediapool не откри в подписката, е Росица Цветкова от Търговище. За сметка на това и трите ѝ колеги от този съд са вътре.

Mediapool изпрати три въпроса до Георги Колев

"Съдия Колев, участвате ли в организация по набиране на подкрепа за кандидатурата на съдия Светлозар Рачев за член на ВСС?

Ако не, знаете ли дали някой друг ваш колега от ВАС се занимава с подобна организация?

Имате ли представа как така се оказва, че с едни и същи мотиви, под които вие първи сте се подписал, съдия Рачев е подкрепен от множество съдии от най-различни административни съдилища в страната?"

Пред пресцентъра на ВАС Георги Колев каза, че няма да отговаря на поставените въпроси, защото според него повечето неща, които Mediapool пише, били далеч от истината.

Съдия Светлозар Рачев бе два мандата председател на габровския административен съд. Сега той е редови съдия там, защото по закон няма право на трети пореден шефски мандат.

Общо 27 съдии от съдилища в цялата страна се кандидатираха за членове на ВСС. По време на настоящата процедура няма друг случай, чийто мащаби и ясна организация да наподобяват този в системата на административното правораздаване. По брой събрани подписи (150) най-близко до Рачев е съдия Емил Дечев от Софийския градски съд, който е получил подкрепа предимно от колеги в столичните съдилища.

Сред подписалите се за Дечев обаче не се забелязва нито един началник. Съдия Дечев очевидно обира протестния вот на магистратите в София със силно критичната си концепция към политиката на сегашния ВСС.

Рикошет към Георги Колев

През 2014 година членът на ВСС Камен Ситнилски бе махнат от съвета незаконно (с 16, а не с необходимите 17 гласа – б.р.) с аргумент, че е уронил престижа на съдебната власт. Причината бе твърдението, че Ситнилски е лобирал сред колеги за избирането си за член на ВСС.

По дисциплинарното му дело не се намери нито един прокурор, който да твърди, че е бил подложен на пряко въздействие от страна на бившия заместник-главен прокурор с цел да бъде избран. Гласуването е обяснено единствено с йерархичната зависимост на прокурорите от началниците им, което било стара практика в държавното обвинение.

Сега йерархичната зависимост, доказана с "окръжното" писмо от ръководството на ВАС, обяснява огромната подписка в подкрепа на съдия Светлозар Рачев.

Съдия Рачев харесва този ВСС

Прегледът на Mediapool на всички концепции на съдиите, които са кандидати за ВСС, показва една ясна разделителна линия – отношението към дейността и политиката на сегашния кадрови орган.

Има много критични гласове, които настояват за реформа. Има и такива, които призовават за помирение и продължаване на "добрите практики". Съдия Светлозар Рачев от Габрово е от вторите. Той говори помирително за практиките на този ВСС, където Георги Колев и Сотир Цацаров са ядра на управляващото мнозинство.

Ето какво пише съдия Рачев:

"За да бъдат резултатни действията на Съвета, като основа следва да бъдат използвани изградените до настоящия момент добри практики, да бъдат доразвити и надградени работещите механизми, като се положат усилия за въвеждането на нови инструменти за ефективно администриране на съдебната власт. Предприемането на новите стъпки следва да бъде предшествано от извършването на мониторинг и задълбочен анализ върху ключовите сфери, в които е необходимо да бъдат предприети конкретни решения".

В последните няколко доклада на Европейската комисия на няколко пъти ясно бе казано, че почти нищо в настоящия ВСС не функционира нормално – нито кадруването, нито дисциплинарната практика. Множество магистрати се съмняват и в начина, по който се провеждат конкурсите за първоначално назначаване.

Според съдия Рачев "ниската правна култура на гражданите" е една от причините за недоверието в съдебната система.

"Липсват модели за ефективен диалог между органите на съдебната власт и различните общности за засилването на доверието в съдебната система. Един от постоянните фактори за това (за ниското доверие – б.р.) е неразбирането и ниската правна култура на част от гражданите. Пропуските в образователната система, ведно с липсата на достъпност и яснота на използвания от магистратите език също поражда недоверие в системата", пише съдията.

Той обяснява, че ВСС трябва да осигурява на магистратите възможност да работят без натиск отвън. Съдия Рачев казва, че ВСС трябва да реагира и на всяка форма на пряк натиск върху тях.

Кандидатът изразява и конкретна позиция за ролята на медиите. Според него медиите не бива да са коректив, а партньор на ВСС. Освен това "общественото доверие към съдебната система се определя от характеристиката и стила на медийното отразяване".

"В доста случаи не може да се говори за обективно становище, а за изразяване на неточна или изкривена представа за дейността на съдебната система, наложена от медиите. В резултат, медиите в стремежа си да бъдат коректив на съдебната власт, формират негативно отношение в обществото, което нерядко води до накърняване независимостта и авторитета на съдебната система. Медиите трябва да бъдат не опоненти, а партньори в диалога за реформиращата се съдебна система, като следва да играят ролята на посредник за положителната промяна в посоката на общественото доверие", пише той.

На подобна позиция в началото на мандата си беше и медийната комисия на този ВСС.

Споделяне

Още по темата

Още от България