Ранно преструктуриране на фирми пред фалит ще ги освобождава от дългове

Общоевропейски Фонд на фондовете за рисков капитал ще осигури 1.6 млрд. евро за бизнеса

Ранно преструктуриране на фирми пред фалит ще ги освобождава от дългове

Шанс да избегнат фалит чрез ранно преструктуриране ще получават закъсали европейски фирми, които са в състояние на несъстоятелност. Европейската комисия представи правила, които ще позволят силно затруднени финансово предприятия да бъдат безусловно освобождаване от дълговете им за период от най-много три години, за да могат да привлекат инвеститори, да се оздравят и да продължат работа, без да съкращават персонал

"Искаме да помогнем на предприятията да се преструктурират във времето, така че работните места и стойността да могат да се запазят. Освен това искаме да помогнем на предприемачите, които не успеят да се изправят на крака по-бързо, да излязат от тази ситуация и да опитат отново, като подходят по-разумно“, заяви първият заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс, цитиран в прессъобщение от Брюксел.

"Всяка година 200 000 предприятия в ЕС фалират, което води до загубата на 1.7 милиона работни места. В много случаи това би могло да бъде избегнато, ако разполагаме с по-ефикасни процедури за несъстоятелност и преструктуриране“, допълва комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова.

Според Еврокомиисята новите правила ще привлекат инвеститори към проблемни бизнеси,и ще се създадат и запазят работни места, а икономиките ще могат да поемат икономически сътресения. Понастоящем прекалено много жизнеспособни дружества, които изпитват финансови затруднения, биват насочвани към процедура на ликвидация вместо към ранно преструктуриране и твърде малко на брой предприемачи получават втори шанс, аргументират се в Брюксел.

Ранното преструктуриране ще позволи на предприятията да продължат да покриват банковите си кредити и ще се реши и проблем на банковия сектор с необслужваните заеми.

В момента половината от европейците заявяват, че не биха започнали бизнес, защото се страхуват от провал и подобна процедура би туширала част от страховете им от фалит.

Освен това ще се съкратят сегашните прекалено дълги процедури по несъстоятелност, които често са скъпи, създават правна несигурност за инвеститорите и водят до ниски равнища на събиране на забавени плащания.

Дружествата с финансови затруднения, особено малките и средни предприятия, ще имат достъп до инструменти за ранно предупреждение, чрез които ще се установява влошаването на бизнес ситуацията и ще се извършва преструктуриране на ранен етап.

Длъжникът ще разполага с ограничено време — най-много четири месеца от правоприлагащите действия, в което "да си поеме дъх“ т.е. да съдейства при воденето на преговорите и да извърши успешно преструктуриране, уточняват от Брюксел.

Несъгласните кредитори и акционери, които са малцинство, няма да могат да блокират плановете за преструктуриране, но законните им интереси ще бъдат защитени. Новото финансиране ще бъде обезпечено по специален начин, което ще увеличи шансовете за успешно преструктуриране, предвиждат представените нови правила.

Благодарение на процедурите за превантивно преструктуриране работниците ще се ползват с пълна закрила съгласно трудовото законодателство в съответствие с действащото законодателство на ЕС.

Процедурите за несъстоятелност, преструктуриране и втори шанс ще станат по-ефикасни, а продължителността им ще бъде рационализирана чрез обучения, специализиране на работещи в областта и съдилища и използване на технологии (например подаване на искове и уведомяване на кредитори онлайн), посочват още от Уврокомисията.

Конфедерацията на европейския бизнес BusinessEurope приветвства новите правила, които според нея ще са от решаващо значение за обръщане на тревожната тенденция 50 на сто от новорегистрираните фирми в ЕС да не оцеляват през първите 5 години.

Европейската комисия предложи и мерки за подкрепа на нови и разрастващи се предприятия, за да се осигурят всички условия те да се превръщат във водещи в света. Заедно с групата на +Европейската инвестиционна банка" (ЕИБ) се създава общоевропейски фонд на фондове за рисков капитал. ЕС ще предостави основополагащи инвестиции до 400 млн. евро, а управителите на фондове трябва да съберат поне три пъти повече от частни източници. Така ще се осигури финансиране с рисков капитал от 1.6 млрд. евро.

Фондът ще допълва съществуващите лостове на ЕС за финансиране, като Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), програмата за малките и средните предприятия и програмата за финансиране на научните изследвания и иновациите "Хоризонт 2020".

Мрежата Стартъп Юръп (Startup Europe) ще бъде подсилена, за да може да свърже предприятия от цяла Европа. Догодина ЕК ще представи предложения за единен цифров портал, който ще дава лесен онлайн достъп до информация, процедури, помощ и съвети за гражданите и предприятията в рамките на единния пазар. Мрежата Enterprise Europe Network (EEN) предоставя консултантски услуги за новите предприятия, които искат да разширят дейността си - например съвети за възможностите за финансиране, намирането на партньори и достъпа до трансгранични обществени поръчки. Комисията ще предложи мерки за използването на права върху интелектуална собственост от страна на малките и средните предприятия. Тя ще работи и за улесняване на достъпа на новите предприятия до европейския пазар на обществени поръчки, който е в размер на два трилиона евро.

В Европа не липсват новаторски идеи и предприемачески дух, но много нови фирми не успяват да оцелеят през първите няколко години или опитват да работят в страни извън ЕС, вместо да използват пазара от 500 млн. потребители в Общността, аргументират се от Брюксел.

Комисията въвежда мерки за опростяване на системата за ДДС в ЕС и разширяване на предстоящите насоки по отношение на данъчните режими за рисковия капитал в страните от ЕС.

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?