Ръст на чуждите проекти у нас, спад в Европа

Тройно повече работни места в България са разкрити заради чужди инвестиции през 2018 г.

Ръст на чуждите проекти у нас, спад в Европа

43 проекта са създадени чрез преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в България през 2018 г., сочи проучване на Ърнст & Янг за атрактивността на Европа към инвеститорите.

У нас се отчита повишение на броя проекти спрямо 2017 г., когато те са били 33. Създадените нови работни места вследствие на преки чужди инвестиции са 7398 - с 37% повече спрямо 2017 г., когато новите работни места са били едва 2739.

Традиционно, най-големите инвеститори в България са Германия, която създава 5375 работни места, САЩ с 618 работни места и Великобритания с 195 работни места. Новосъздадените работни места от ПЧИ в България са предимно в сферата на бизнес услугите, информационните технологии, транспорта и логистиката.

В Европа ПЧИ бележат 4% спад за първи път от шест години насам. Проектите от ПЧИ са общо 6356 през 2018 г.

Независимо от този спад, нивата на инвестициите остават на второто си най-високо ниво от 2000 г. насам. Нагласата на инвеститорите обаче е песимистична, като едва 37% от компаниите, обект на проучването, предвиждат повишаване на атрактивността на Европа през следващите три години.

Двете най-големи икономики в Европа - Великобритания и Германия, които заедно привличат приблизително една трета от ПЧИ в Европа, са привлекли 13% по-малко вложения в сравнение с предходната година (съответно 1054 и 973 проекти за ПЧИ).

Неблагоприятното представяне на Великобритания се дължи на спада от 35% в ПЧИ в сектора на производството (до 140).

Традиционно силните за Германия сектори също бяха повлияни. В страната беше отчетен спад от 7% в производството в автомобилния сектор - основно поради увеличаващите се притеснения, свързани с Брекзит без сделка, тарифите, наложени от САЩ и забавянето на търсенето в Китай.

Франция, която отчете забележителен растеж в ПЧИ от 31% през 2017 г., отбеляза едва 1% растеж през 2018 г. За първи път през последната година във Франция бяха създадени повече проекти за научно-изследователска и развойна дейност и производство (съответно 144 и 339), отколкото в която и да било друга европейска държава.

Въпреки че САЩ са традиционно силен инвеститор в Европа, американските ПЧИ се увеличават едва с 3% през миналата година, което представлява спад със средно 8% спрямо предходните четири години. Спадът се дължи основно на данъчната реформа в САЩ, въведена през декември 2017 г., както и репатрирането на активи и работни места от американските мултинационални компании. Въпреки това САЩ остават най-големият инвеститор в Европа с 22% дял в ПЧИ през 2018 г.

Вътрешноевропейските инвестиции продължават да са основна движеща сила за ПЧИ в Европа, независимо от лекото намаление от 2% спрямо предходната година. Инвестициите в Европа извън континента обаче намаляват с 8%.

Споделяне

Още от Бизнес