Ръст на новопостроените жилища с 5.4 на сто

Броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на годината е 561. Спрямо същия период на миналата година сградите са с 9 повече или с 1.6 на сто, а новопостроените жилища е с 5.4 на сто повече или 134 жилища. Това сочат данни на Националния статистически институт, публикувани в петък.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2013 година със стоманобетонна конструкция са 72.5 на сто, с тухлена - 25.8 на сто, с "друга" - 1.4 на сто, и с панелна - 0.2 на сто. В сравнение със същото тримесечие на 2012 г. се наблюдава увеличение само на дела на тухлените сгради.

Според разпределението на новопостроените сгради по вид най-голям относителен дял имат къщите (69.7 на сто), следвани от жилищните кооперации (18.9 на сто), и в сравнение с второто тримесечие на 2012 година броят им нараства съответно с 32 и 13, докато новопостроените вили и сгради от смесен тип намаляват съответно с 29 и 8.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна - 121 сгради с 592 жилища в тях, Бургас - 105 сгради с 1 001 жилища, и Пловдив - 48 сгради със 179 жилища.

Близо половината от новопостроените жилища са с две стаи (46.6 на сто), следвани от тези с три стаи (28.2 на сто). Спрямо второто тримесечие на 2012 г. е отчетено увеличение на едностайните, двустайните и жилищата с четири и пет стаи и намаление на жилищата с три и шест и повече стаи. Запазва се структурата на жилищния фонд с преобладаващ дял на двустайните и тристайните жилища.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през второто тримесечие на 2013 година е 213.2 хил. кв. м, или с 0.6 на сто повече в сравнение със същото тримесечие на 2012 година.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 84.9 кв. м през второто тримесечие на 2012 г. на 81.1 кв. м през същото тримесечие на 2013 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е отчетена в областите Силистра - 174.8 кв. м, и София - 150.8 кв. м, а най-малка - в областите Благоевград - 56.3 кв. м, и Плевен - 58.9 кв. метра.

Споделяне

Още от Бизнес