Ръст на пенсиите и осигурителния доход в бюджета на НОИ за догодина

Ръст на пенсиите и осигурителния доход в бюджета на НОИ за догодина

Обещаната индексация на всички пенсии с 5.7% от 1 юли догодина и договореният между кабинета и синдикатите ръст на максималния осигурителен доход от 2600 на 3000 лева са залегнали в проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за 2019 година, който предстои да бъде разглеждан от Надзорния съвет на НОИ в понеделник.

Освен индексацията на пенсиите от 1 юли 2019 г. минималната пенсия ще се увеличи от 207.60 на 219.43 лв. Социалната пенсия се вдига от 125.58 лв. на 132.74 лв. Таванът на пенсиите 1 юли се повишава от сегашните 910 на 1200 лева и ще важи за всички пенсии - и стари, и новоотпуснати.

Друга новост при пенсиите, която влиза в сила от началото на следващата догодина е, че при изчисляването на пенсиите отпада изборът на трите най-добри последователни години за периода преди 1997 година.


Максималният осигурителен доход се планира да бъде увеличен от сегашните 2600 на 3000 лева, както се разбраха преди седмица правителството и синдикатите – договорка, срещу която работодателите възразиха остро и настояха за преразглеждането ѝ.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се също нараства от 510 на 560 лева заради планираното увеличение на минимална работна заплата, а за земеделските производители се предвижда ръст от 350 лева на 560 лева..

Проектобюджетът предвижда запазване на минималното дневно обезщетение за безработица от 9 лева и максимално от 74.29 лева. 

Запазва се периодът за изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане от 410 дни и размерът на обезщетението за отглеждане на дете от 1 до 2 години - 380 лева.

Запазва се и периодът, за който се гледа дохода при изчисляване на обезщетенията за временна неработоспособност - 18 календарни месеца при болничните, а при бременност и раждане и безработица - 24 месеца.

Догодина се запазва режимът за изплащане на болнични - първите три дни се поемат от работодателя, а от четвъртия ден започва да плаща НОИ.

Запазва се и размерът на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" на нивата от 2018 година, както и размерите на вноските за други фондове на ДОО, а също и съотношенията между осигурители и осигурени. Догодина няма да се внасят вноски във фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".

Разчетите в бюджета са правени при очаквано брой на пенсионерите 2 154 800 души.

Средният размер на пенсията през 2019 година се предвижда да достигне 386. 27 лева, като номиналното нарастване е 6,2 на сто при очакван среден размер за 2018 година – 363.82 лева.

Споделяне

Още по темата

Още от България