Ръст на учителските заплати до 70%, но при 30% съкращения

Ръст на учителските заплати до 70%, но при 30% съкращения

Заплатите на учителите в средното образование могат да се увеличат с близо 70% до края на следващата година без сериозни последици за бюджета и финансовата стабилност на страната, ако са съпроводени с определени стъпки на оптимизиране на преподавателския и непедагогическия състав на училищата. Това сочат разчети на Института за пазарна икономика (ИПИ) за отражението на учителските искания върху стабилността на икономиката на страната. Разчетите бяха представени от екип на института във вторник. Те са изготвени с мотива, че обществото трябва да бъде наясно защо част от исканията на учителите, особено до възнагражденията, се не само реалистични, но и опасни.

Възможностите за ръст от 70% са при условие, че бъдат извършени съкращения на работещите в сферата на средното образование. Численият преподавателски състав може да бъде редуциран с една трета, смятат икономистите от института. В последните десет години броят на учениците намалява по-бързо, отколкото на учителите поради демографски причини, в резултат на което съотношението ученици – учител в България се оказва едно от най-ниските спрямо редица развити страни.

Съкращението с 30% на учителите ще даде икономии от около 131.6 млн. лв. годишно, са пресметнали от ИПИ.

От друга страна на 100 учители се падат 43 души непедагогически персонал, което е нецелесъобразно като разход. Обслужващите дейности могат да се дадат на частни изпълнители, а броят на помощните служители да се съкрати с около 50%. Ако това се случи, ще бъдат спестени други 64.4 млн. лв. годишен разход.

Оптимизирането на администрацията на Министерството на образованието и науката и регионалните инспекторати с около 30%, което няма да намали ефективността на работата, може да донесе икономия от 2 млн. лв.

Това са 198 млн. лв., което означава възможност за увеличаване на средната работна заплата на учителите с 68%.

Оптимизирането на заетите в сектора и ръстът на заплатите могат да се случват поетапно през цялата следваща година, ръстът от близо 70% ще е реалност в края на 2008 г.

Според ИПИ исканото двойно увеличение на заплатите в рамките на една година може да има определено крайно негативно влияние на икономиката на страната и на финансовата стабилност. Може да се допусне, според ИПИ, че то ще повлече след себе си искания за среден ръст от 70% на заплатите в останалите бюджетни сфери, което пък ще доведе и до ръст на пенсиите от 35% плюс рефлектиране върху частния сектор с около 50%.

Натискът за ръста на заплати и пенсии върху бюджета ще е в рамките на допълнителни 3.16 млрд. лв. Обратно в бюджета обаче ще се върнат близо 1.15 млрд. лв. от допълнително събрани данъци и социални осигуровки. Или нетният ефект е нарастване на разходите в бюджета с 2 млрд. лв.

Според ИПИ не е невъзможно да се дадат тези пари, но ефектът от наливането на бюджетни средства в заплати ще е в прякото увеличаване на паричното предлагане, което ще доведе до увеличаване на потреблението, ръст на инфлацията до над 30% годишно, повишаване на дефицита по текущата сметка до над 30% от БВП. Следствие на това ще бъде намаляването на преките чуждестранни инвестиции и намаляване на валутното покритие на лева. Мрачният сценарий на ОПИ завършва с прогнозата, че при такъв развой на нещата ще се стигне до икономическа дестабилизация и засилване на вероятността за промяна на фиксирания курс на лева спрямо еврото в посока на обезценяване на лева.

Последният етап на такова развитие на нещата би било падане на валутния борд по подобие на ситуацията в Аржентина през 2001-2002 г. или на влошаването на ситуацията в Унгария през същия период, когато заради големия ръст на минималната заплата с 60% и рязкото вдигане на възнагражденията и пенсиите се стига 6% бюджетен дефицит и намаляване на икономическия растеж.         

Незабавни реформи в сектора на образованието могат да помогнат на оптимизирането му, смятат от ИПИ. Първата е въвеждането на принципа парите следват ученика. Това означава, че учебните заведения ще започнат наистина да се конкурират, включително с частните училища. Не е реално родителите да издържат с част от данъците си публичните училища и да плащат допълнително, за да изучават децата си в по-добри частни училища. Според ИПИ би могло да се въведе ваучерна система, при която родителите да получават ваучери срещу платените данъци, които да внасят в избраното от  тях училище.

Друга стъпка е даването на пълна автономия на директорите, включително и на делегирането на бюджети. Съчетано с диференцирано заплащане на учителите и ново съдържание на училищните настоятелства ще ускори повишаването на качеството на образованието, смятат икономистите.     

И като решаващо е въвеждането на оценка за качеството на училищата. Тези мерки фигурират в насоките за развитие на средното образование, но не са разписани със срокове, което на практика го обрича на неизпълнение.     

Споделяне

Още от България