Ръст на жилищните кредити в кризисната 2020 г.

Спестяванията в банките са нараснали в пандемията с близо 10%

Снимка: Архив

2020 година се оказва добра за банковото кредитиране въпреки пандемията от Covid-19. Новоотпуснатите жилищни кредити през 2020 г. са били повече в сравнение с тези през 2019 г., става ясно от данните на Българската народна банка (БНБ). Не може обаче да се говори за кредитен бум.

На пръв поглед паричната статистика отчита сериозен ръст на жилищното кредитиране през 2020 г. - 11.6% на годишна база, в резултат на което отпуснатите заеми за покупката на жилище достигат 12 млрд. лв. към 31 декември 2020 г. Това се случва на фона на спад в икономиката, за който все още няма официални годишни данни.

Според експерти обаче не става дума за кредитен бум, тъй като влияние върху статистиката е оказала банковата ваканция, при която за дълъг период от време около 15% от кредитите бяха освободени от месечни вноски като помощ в кризата. Ако се сравнят само новоотпуснатите ипотеки в левове през 2020 г. (3.3 млрд. лв.) и през 2019 г. (2.9 млрд. лв.) към ноември, то се вижда, че за 11-те месеца на годината ръстът в абсолютна сума е под 500 млн. лв. 

Все пак кредитирането върви нагоре в кризата и най-вероятната причина за това е световната тенденция към задържане на исторически ниски нива на лихвите.  През 2020 г. годишният процент на разходите (ГПР) по жилищните заеми се движеше около 3% за договорите в левове и около 4% за тези в евро, сочат още данните на БНБ. ГПР включва не само лихвите, но и таксите и комисионите по кредитите.

Вероятно част от хората купуват жилище с кредит и като вид инвестиция на фона на нулевите лихви по депозитите.

Според паричната статистика потребителските кредити за домакинствата също са с чувствителен ръст на фона на пандемията – 5%, а обемът им достига 11.9 млрд. лв. Реално обаче новотпуснатите потребителски кредити към ноември 2020 г. са били 4.7 млрд. лв. на фона на 5.3 млрд. лв. за 11-те месеца на предходната година, което значи, че реално тенденцията е към спад. 

Фирменото кредитиране през 2020 г. бележи ръст от 3% на годишна база, сочи още паричната статистика на БНБ. Бизнес заемите достигат 35.6 млрд. лв. в края на декември.

Общо кредитите за неправителствения сектор са нараснали с 4.4% през кризисната 2020 г. и достигат 65.5 млрд. лв.

От данните на държавната Българска банка за развитие, през която минават правителствените програми за подкрепа на кредитирането в кризата, се вижда, че влиянието им върху ръста на кредитирането е минимално. Общият размер на гарантираните от ББР кредити за бизнеса във връзка с пандемията е близо 160 млн. лв., а за гражданите – 121 млн. лв.

Същевременно, около 15% от действащите кредити получиха облекчение през миналата година под формата на временно отсрочване на вноските, което може да бъде за максимален период от 9 месеца. Тъй като този период все още не е изтекъл за част от заемите, през 2021 г. се очаква в балансите на банките да станат по-видими ефектите от кризата под формата на ръст на лошите кредити. Брутният размер на необслужваните заеми в банковата система към края на септември 2020 г. беше 5.9 млрд. лв. (дял от 7.8%), а нето (след приспадане на задължителната по закон обезценка) стойността им бе 3.2 млрд. лв.

Международният валутен фонд по време на последната си мисия през есента предупреди за рисковете от нарастване на лошите кредити заради кризата, а Европейската централна банка (ЕЦБ) специално предупреди БНБ и правителството да вземат мерки срещу евентуален кредитен балон, който може да се очаква заради присъединяването на българския лев към чакалнята на еврозоната – ERM II.

В същото време депозитите в банките продължават да растат стабилно – с 9.7% на годишна база. Спестяванията на домакинствата вече надхвърлят 61 млрд. лв., а на бизнеса – 29 млрд. лв.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес