Ръст от 4.1% на приходите във вътрешната търговия за десетте месеца

Приходите от продажби на вътрешния пазар са нараснали реално с 4.1% за десетте месеца на годината, сравнено със същия период на миналата година. Това сочат данните на НСИ, разпространени в сряда.

Най-силен е ръстът в търговията с автомобили и горива и ремонта на автомобили - 12.3%, факт, който се наблядава в последните 2-3 години. От съставните дейности по­високо от средното увеличение отбелязва търговията с автомобили и мотоциклети - 18.2%, а по-ниско - търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - 5.6%. Двете дейности имат близки относителни тегла и заедно създават над 97% от стойността на приходите.

Търговията на дребно нараства за посочения период с 6.5%, като от структуроопределящите съставни дейности по-голям ръст се наблюдава при търговията с текстил, облекло и обувки ­ 10.6%, търговията с фармацевтични и медицински стоки ­ 8.1%, търговията със стоки за домакинството и битова техника - 7.0%, и търговията с храни, напитки и тютюневи изделия ­ 6.9%.

Намаление от 2% има единствено при търговията на дребно, извършвана извън магазините, който оказва незначително влияние върху общия индекс поради ниския относителен дял - под 3% от обема на приходите.

При търговията на едро увеличението е едва 2.1%, но дейността формира над 70% от нетните приходи за търговския сектор и е определящ фактор при изчисляване на общото нарастване.

През октомври 2007 г. нетните приходи по съпоставими цени нарастват с 2.3% спрямо съответния месец на 2006 г. - резултат от увеличението във всички основни дейности. По-висок ръст е отчетен при търговията с автомобили и горива - 10.2%, а търговията на дребно и търговията на едро отбелязват близки положителни темпове - съответно 2.3 и 1.0%.

Приходите в съпоставими числа нарастват и спрямо предходния месец - 3.5%, което също се дължи на трите основни търговски дейности, като увеличението отново е най-голямо при търговията с автомобили и горива - 6.1% . От съставните структуроопределящи дейности положителните темпове варират в границите между 7.0% при търговията с автомобили и мотоциклети и 2.6% при търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки. На нивото от септември остава единствено търговията на дребно с храни, напитки и цигари.

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?