Ръст от близо четвърт при събираемостта на приходите от концесии на подземни богатства

Ръст от близо четвърт при събираемостта на приходите от концесии на подземни богатства

С над 23 процента са нараснали постъпленията от концесионни такси за добив на подземни богатства през първите три месеца на 2017 г. в сравнение със същия период на миналата година, съобщиха от Министерството на енергетиката в четвъртък.

Заложените в държавния бюджет приходи от концесионни договори и през миналата, и през тази година са 34 млн. лв. През 2017 г. само до края на март са събрани 27 685 218 лв., което е 81.43% от планираното, докато за същия период на предходната година внесените концесионни такси са 19 869 274 лв – 58.4% от планираното.

Добрият резултат е постигнат след анализ на изпълнението на всички концесионни договори за добив на подземни богатства. Предприети са действия за събиране на забавени през годините концесионни такси, лихви и неустойки по договорите. Така през първите три месеца на 2017 г. са събрани над 1.103 млн. лв. лихви и неустойки. Близо 8 млн. лв. са просрочените през годините вземания от концесионни плащания, които са събрани до 28 февруари 2017 г., отчита ведомството.

Дължимите суми се внасят доброволно или принудително, като са инициирани и процедури по съдебен ред.

До момента са обезпечени всички вземания по концесии за добив на твърди горива, допълват от министерството. То е предприело действия за събиране на дължимите суми за нефт и природен газ, както и за метални полезни изкопаеми.

До края на месеца предстои да бъдат връчени покани за доброволно изпълнение на останалите концесионери, които добиват строителни, скално-облицовъчни и инертни материали.

Предприетите действия целят защитата в максимална степен на държавния интерес и увеличение на приходите в държавния бюджет.

Постъпленията от концесии представляват най-голям дял от общо събраните приходи от Министерството на енергетиката за първото тримесечие – 53%, посочват още от ведомството.

Споделяне

Още от Бизнес