Ръстът на доходите изпреварва харчовете за домакинствата

Доходите на домакинствата у нас са се повишили с 11 процента до 376 лева през декември 2008 г. спрямо същия месец на миналата година, съобщиха от националната статистика в понеделник. В същото време, ръстът на разходите ни за декември на годишна база е 4.5 на сто. За последния месец на миналата година всеки от нас е имал разходи средно за 322.28 лв.

Средната заплата на лице от домакинство се е увеличила с повече от 17 процента и в момента е 168 лева.

Най-голяма част от доходите ни, логично, отиват за храна и напитки – 36.7 на сто от всички харчове са такива покупки. Все пак разходите на хранителни продукти отчитат незначителен спад от 1.8% и достигат до 118.31 лв. средно на лице от домакинство.

Плащанията за вода, електроенергия, отопление и обзавеждане почти се запазват – около 50 лв. на човек месечно.

За последния месец на миналата година най-много са се повишили разходите за здравеопазване (с 20% до 14 лв на човек) и транспорт (с 11 на сто до почти 33 лв.).

В потребителската кошница най-голям е делът на хляба и тестените изделия, следвани от месото и плодовете. Потреблението на кисело мляко се е повишило слабо, а на прясно мляко и сирене се запазва на нивото от предходния месец.

През декември 2008 година доходите от самостоятелна заетост намаляват по-съществено с 40.5% до 22.34 лв. средно на лице от домакинство. Техният относителен дял в общия доход намалява с 5.2 процентни пункта до 5.9%.

Аграрният сектор вдигна БВП и в края на 2008 г.

В понеделник Националният статистически институт (НСИ) изкара и експресните оценки на БВП за четвърто тримесечие на 2008 година. Те показват показват ръст на икономиката с 3.6% спрямо съответния период на предходната година.

През 2008 година реалният растеж на БВП е 6% спрямо предходната година. Оцененият текущ обем на БВП за 2008 година възлиза на 66.1 млрд. лв. Брутната добавена стойност за икономиката е 54.3 млрд. лв. и реално превишава с 6.2% достигнатото ниво през 2007 година.

Тенденцията е за забавяне на икономиката ни – според декемврийските данни на НСИ увеличението на БВП за първите девет месеца на 2008 г. е 7% спрямо същия период на миналата година, а ръстът на добавената стойност е 7.5%. Само за третото тримесечие, измерено спрямо същия период на миналата година, ръстът на БВП е 6.8%. През четвъртото той пада до 6 на сто.

Растежът на БВП през четвъртото тримесечие на 2008 година се дължи основно на високия темп на нарастване на добавената стойност в аграрния сектор, която е с 20.6 % повече в сравнение с четвърто тримесечие на неблагоприятната за селското стопанство 2007 година.

В сравнение със същия период на миналата година, реалният растеж на добавената стойност в сектора на услугите е 3.2%, докато на индустриалния сектор брутната добавена стойност намалява реално с 0.1%.

Добавената стойност, реализирана от аграрния сектор, определя 4.6% от общата добавена стойност за икономиката. Относителният дял на индустриалния сектор е 28.7%, секторът на услугите заема най-голяма част от общата добавена стойност – 66.7%.

И вносът и износът на стоки и услуги бележат спад през последните три месеца на 2008 г.

Оценката на индекса на физически обем на износа на стоки и услуги показва реално намаление с 6.8%, докато индексът на вноса на стоки и услуги показва намаление с 3.7%. В структурата на крайно използвания БВП, крайното потребление заема 87.5%, а инвестициите в основен капитал имат относителен дял от 35.7%. Външнотърговското салдо е отрицателно (-26.6% от БВП).

За цялата 2008 г., от страна на производствената система, оценките за аграрния сектор показват реално увеличение на добавената стойност с 23.4%, отраслите на индустриалния сектор създават с 3.9% повече добавена стойност отколкото през 2007 година, а добавената стойност в сектора на услугите реално нараства с 5.7%.

Разходите за индивидуално потребление се увеличават с 4.9% през 2008, а инвестициите в основен капитал – с 18.4%. Външнотърговското салдо е отрицателно (-22.9% от номиналния обем на БВП). За 2008 година износът на стоки и услуги нараства с 2.8%, а вносът на стоки и услуги – с 4.8 на сто.

Споделяне

Още от България

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?