Ръстът на износа изпреварва с устойчив темп ръста на вноса

Износът (FOB - без включени транспортни и застрахователни разходи) на България е нараснал с близо 28% през 11-те месеца на миналата година спрямо същия период на 2005 г. и достигна 21,5 млрд. лв. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ), огласени в петък. За същия период вносът (FOB) достига 30,4 млрд. лв. Заедно с разходите (CIF) вносът е за 31,4 млрд. лв. или увеличението му спрямо същия период на миналата година е с 24,7%. 

Въпреки че външнотърговското салдо продължава да е отрицателно и за 11-те месеца на миналата година (FOB – FOB) то е 8,9 млрд. лв., затвърждава се тенденцията ръстът на износа да изпреварва ръста на вноса.

Най-голям външнотърговски партньор към края на ноември 2006 г. остават страните от ЕС. Износът за там е за близо 12 млрд. лв., а вносът – за 15 млрд. лв. Ръстът на експорта е 24%, а на импорта – 18%.

Най-голям дисбаланс имаме в търговията със страните от ОНД и по-специално с Русия и Украйна, които са ни основни доставчици на енергийни ресурси. Така за Русия през 11-те месеца на годината сме изнесли стоки за 295 млн. лв. или с 34% повече от същия период на 2005 г. Вносът ни е бил за 5,7 млрд. лв. или с 39,5% повече от предната година. За Украйна сме изнесли стоки за 139 млн. лв., а сме внесли за малко над 1 млрд. лв. Увеличението на износа е с 19%, а вносът се е запазил почти същият като преди година.

Огромно отрицателно салдо имаме и с Китай. Българският износ за азиатския гигант е за 81 млн. лв. или е отбелязан спад спрямо същия период на 2005 г., когато износът ни е бил за 105 млн. лв. Вносът от Китай е за 1,3 млрд. лв. или е отчетен ръст от 34%.

Страните, с които имаме положително търговско салдо, са съседните ни страни без Румъния, Мексико, Белгия, Испания, Кипър, Португалия, Израел, Египет, ОАЕ.    

Споделяне

Още от Бизнес