Ръстът на износа леко се забави до 13.8%

Мощно увеличение на експорта към Германия, Русия и Китай, спад към Италия

Ръстът на износа леко се забави до 13.8%

Износът на България за периода януари – юли 2017 г. бележи ръст от 13.8% на годишна база, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

За шестмесечието експортът отбеляза увеличение от 15.8%, което после бе ревизирано на 14.5%. През юли обаче се регистрира леко забавяне на ръста до около 10% при 14-20% през предходните месеци, което е и причината за изоставащото увеличение за седемте месеца.
Забавянето през юли всъщност идва от търговията с трети страни, където увеличението за месеца е само с 8.1% при над 20% през предходните месеци. Общо за седемте месеца експортът към трети страни се увеличава с 18.9%, а към Европейския съюз – с 11.2%.

Основният търговски партньор по линия на износа на България извън ЕС е Турция, където увеличението за периода януари – юли 2017 г. спрямо същия период на миналата година е с 14.3% - от 2.1 млрд. лв. на 2.4 млрд. лв. Експортът към Китай нараства с 48.1% - от 467 млн. лв. на 691 млн. лв. Най-солидно увеличение като дял сред основните партньори има към Русия – с 94.5%, от 401 млн. лв. на 780 млн. лв. Нарастването към Сърбия е с 20.5% - от 419 млн. лв. на 505 млн. лв., а Египет се превръща в топ партньор на България с ръст на експорта в размер на 107% на годишна база – от 202 млн. лв. на 418 млн. лв. Единствено по отношение на Македония има застой – за година износът нараства незначително – от 445 млн. лв. на 448 млн. лв.

По групи стоки чувствителен спад на експорта се отбелязва в групата "храни“ с 16.5% - от 885 млн. лв. на 738 млн. лв.

За първото шестмесечие на годината износът на България за ЕС се увеличава с 11.3% спрямо същия период на 2016 г. и е в размер на 16.3 млрд. лв., съобщи още НСИ.

Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 69.0% от износа за държавите - членки на ЕС. Експортът към Германия бележи солидно увеличение – с 19.8%, от 2.9 млрд. лв. на близо 3.5 млрд. лв., докато при този за Италия се регистрира дори спад – с 1.6% до под 2.2 млрд. лв.

През периода януари - юли 2017 г. в страната са внесени стоки общо на стойност 33.2 млрд. лв., което е със 17% повече спрямо същия период на 2016 г.

Междувременно, НСИ коригира данните си за експорта през 2016 г. Според окончателната оценка, публикувана във вторник, ръстът му е 5%, което е близо двойно повече от първоначално обявените 2.6%. Така износът на България за 2016 г. се оценява на 47.19 млрд. лв.

Данните за вноса също са коригирани, като според окончателната редакция импортът се свива с 0.7% вместо с първоначално обявените 1.1% и стойността му достига 51. 2 млрд. лв, показват окончателните данни на НСИ.

След корекциите външнотърговското салдо на България за 2016 г. намалява до малко над 4 млрд. лв. при първоначална оценка за 4.9 млрд. лв.

Споделяне

Още от Бизнес