Ръстът на приходите от вътрешната търговия за първото тримесечие на 2003 година е 8 процента

Нетните приходи от продажби на продукция, стоки и услуги в сектор "Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството" за периода януари - март 2003 г. по съпоставими цени нарастват с 8% в сравнение със същия период на 2002 година, съобщи Националния стетистически институт.

Ръст отбелязват и трите основни търговски дейности. Най - висок е ръстът на търговията на едро - 10%, следван от търговията на дребно - 3.3% и търговията с автомобили и горива и ремонт на автомобили - 1.2 процента.

От наблюдаваните дейности в търговията на дребно увеличението се дължи на търговията със стоки за домакинството и битова техника - 11.5 на сто, с текстил, облекло и обувки - 3.5 на сто, с храни, напитки и тютюневи изделия - 1.9 на сто.

През март 2003 година реалният обем на нетните приходи нараства спрямо съответния месец на предходната година с 8.1 процента. Увеличението се дължи основно на ръста в търговията на едро - 9.8 на сто, в която единствено изкупуването на селскостопански стоки е все още под равнището на 2002 година.

Продажбите на дребно в страната за периода януари - март 2003 година при осигурена съпоставимост нарастват с 2.1% в сравнение със същия период на предходната година. Това се дължи предимно на ръста в продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия - 3.1%. Увеличението при нехранителните стоки е 1.5 процента.

По БТА

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: