Растат разрешенията за строеж на жилища и производствени сгради

Растат разрешенията за строеж на жилища и производствени сгради

Разрешенията за строеж на жилищни и производствени сгради растат през второто тримесечие на годината спрямо предходното, докато тези за административни намаляват. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Сградното строителство остава активно в четирите големи града – София, Пловдив, Варна и Бургас, където са издадени най-много разрешения за строеж и реално е започнало изграждането на обектите.

В периода април-юни в областите София е започнало строителство на 129 жилищни, 6 административни и 23 други сгради. Във Варна се вдигат 117 жилищни, 4 административни и 45 други сгради. В Пловдив се изграждат 103 жилищни и 63 други сгради, а в Бургас - 68 жилищни и 30 други сгради.

Намаляват размерите на строените жилища

През второто тримесечие на 2016 г. местните администрации са издали общо разрешителни за строеж на 1216 жилищни сгради с 4438 жилища в тях и 604 825 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), сочат данните на НСИ.

Спрямо предходното тримесечие издадените строителни разрешения нарастват с 22.5% като брой сгради, на жилищата в тях - с 29.2%, а общата им застроена площ - с 18.9 на сто, което означава, че намалява размерът на изгражданите имоти.

На годишна база увеличението е по-малко. Новите разрешения за строеж на жилищни сгради се с 6.7% повече, броят на жилищата в тях - с 28.5%, а разгънатата им застроена площ със 17.9% през второто тримесечие на 2016 г. спрямо година по-рано.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (186 сгради със 1330 жилища), Пловдив (160 сгради с 854 жилища), Варна (123 сгради с 380 жилища) и Бургас (107 сгради с 522 жилища).

Реално през второто тримесечие на годината е започнало строителството на 836 жилищни сгради с 2961 жилища в тях с разгърната застроена площ от 418 895 кв. м.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 39.1%, на жилищата в тях с 13.7%, а общата им застроена площ е повече с 18.5 на сто.

На годишна база обаче започнатите нови жилищни сгради намаляват с 1.3 на сто, жилищата в тях - с 18.4 на сто, а разгънатата им застроена площ е по-малко с 9.9 на сто, сочат данните на НСИ.

Офис сградите по-малко, но по-големи

През второто тримесечие на годината са издадени разрешения за строеж на 37 административни сгради с 22 798 кв. м разгърната застроена площ. Това е спад с 14 на сто, а тяхната РЗП със 74 на сто спрямо предходното тримесечие на годината.

На годишна база издадените разрешения за строеж на административни и офис сгради намалява с 15.9 на сто, докато тяхната РЗП нараства с 38.9 на сто.

През второто тримесечие на годината е започнал строежът на 23 административни сгради със 77 009 кв. м разгърната застроена площ. Това е ръст от 64.3% спрямо предходното тримесечие, като разгънатата застроена площ на административните сгради се увеличава над шест пъти.

На годишна база обаче е отчетен спад от близо 15% на започнатите административни сгради, но над девет пъти нараства разгърнатата им застроена площ. Това означава, че се строят по-големи по площ сгради спрямо година по-рано.

Строежът на цехове, спортни площадки и хотели расте с над една трета

С над една трета са се увеличили издадените разрешения за строеж на т. нар. други сгради – предприятия, спортни площадки, хотели и други през второто тримесечие на 2016 г. спрямо предходното.

Издадени са разрешения за строеж на 1145 други сгради с 504 845 кв. м разгърната застроена площ. Това е ръст с 37.6% спрямо първото тримесечие на годината, като общата им застроена площ се увеличава с 1.4%.

На годишна база обаче издадените разрешителни за строеж на други сгради намаляват с 10.2%, а разгънатата им застроена площ спада с 42.1 на сто.

През второто тримесечие на 2016 г. е започнал строежът на 573 други сгради с 288 218 кв. м РЗП. Това е ръст с 55.3% спрямо предходното тримесечие, но разгънатата им застроена площ намалява с 6.8%. На годишна база намалението е с 12.8%, а разгънатата им обща застроена площ пада с близо 32%.

Споделяне

Още от Бизнес