Расте броят на изучаващите английски ученици

Расте броят на изучаващите английски ученици

Броят на българските младежи, които учат английски или друг чужд език, бележи сериозен ръст от 2004 г. до 2010 година. Това сочат данните от доклад на Европейската комисия, представен в четвъртък. Руският е вторият най-разпространен език в началните класове у нас, а трето място заема немският.

В България, Чехия, Словакия, Исландия и Хърватия напоследък се отчита най-голямо повишение в броя на учениците, изучаващи английски.

Децата в Европа започват да изучават задължително чужди езици на все по-ранна възраст - в предучилищния образователен етап или най-късно в трети клас. Докладът показва, че през годините на задължителното образование все повече ученици изучават два езика поне в продължение на една година. През 2009-2010 г. средно 60 процента от учениците в прогимназиите са изучавали два или повече чужди езика. За същия период делът на учениците в основните училища, които не изучават чужд език, е спаднал от 32.5 на 21.8 на сто.

В прогимназиалния и гимназиалния етап на средното общо образование делът на учениците, изучаващи английски, в обхванатите от проучването държави, надвишава 90 на сто.

Специалистът Антоанета Калонкина от Националното сдружение на логопедите в България заяви пред БТА, че обучението на втори език при децата трябва да започва най-рано от четиригодишна възраст. По думите ѝ, когато се говори на детето на два езика от самото раждане, има голяма опасност за някои от тях да проговорят със закъснение.

Експертът препоръча първо да се изчака детето да проговори на родния език и след това да се премине към запознаването с чужд. Смята се, че до третата-четвъртата година детето под формата на игра несъзнателно усвоява родния си език.

Специалистът се позова на последни проучвания, според които 13-14-годишните учат чужди езици много по-бързо и по-ефективно, отколкото 4 - 5 годишните. Това не означава да се спре преподаването на чужди езици в градините и в началното училище, но не трябва да се спекулира с твърденията, че малките деца учат по-добре в сравнение с големите.

Споделяне

Още от Европа