Расте броят на отровените лешояди в Искърското дефиле

До този момент са намерени 4 мъртви белоглави лешояди и 1 скален орел

Расте броят на отровените лешояди в Искърското дефиле

Броят на отровените хищни птици в Искърското дефиле се увеличава и вече достигна 4 белоглави лешояди и един скален орел. Това съобщиха от "Зелени Балкани".

На 16 септември бяха открити първите мъртви птици в района на селата Гара Бов и село Бов. Двата белоглави лешода бяха маркирани с GPS трансмитери и крилни марки. С помощта на предавателите се следи колонията от белоглавите лешояди в природния парк "Врачански Балкан", в която през месец май са били преброени около 70 птици, от които 11 малки.

При посещение на мястото, където се предполага, че са се хранили птиците според данни от GPS предавателите, екип на екоорганизацията е открил труп на теле, изяден от животни и птици, а в близост до него е имало и умрял скален орел.

На 18 септември са открити нови два трупа на белоглави лешояди от екипа на проект "Светло бъдеще за черния лешояд" в района на селата Бов и Лакатник.

Едната птица е било маркирана с крилна марка. Това е помогнало да се установи, че лешоядът е от колонията във Врачанския Балкан, освободен още през 2011 г. Другата птица е немракиран млад лешояд, отново най-вероятно от местната колония.

Птиците са открити с помощта на местното население. В издирването се е включило и кучето Барс на Българското дружество за защита на птиците. То е специално обучено за откриване на отрови и отровени животни в дивата природа. Неговата помощ е от особено значение за намирането на мъртвите птици.

Откритите трупове са изпратени за изследване. Все още няма яснота каква е отровата.

Намерените мъртви птици са видове, защитени по приложение № 3 от Закона за биологичното разнообразие и са обозначени със звездичка, което дава основание да се образува наказателно производство.

Полицията вече разследва случая.

При последния случай на разпръсната отрова в Кресна беше унищожена цялата колония на белоглави лешояди, за чието възстановяване природозащитните организации работиха повече от 15 години.

Процесът по възстановяването на колонията лешояди във Вранчанския Балкан започва през 2003 г., като през месец май са преброени 70 лешояда, от които 11 са малки.

"Зелени Балкани - Стара Загора" изпълнява дейности по възстановяването на популациите на белоглавия и черния лешояд във Врачанския Балкан и Искърския пролом, съвместно с Дружеството за защита на хищните птици и Фонда за дивата флора и фауна. Дейностите са координирани и с дирекцията на природния парк "Врачански Балкан".

Споделяне

Още от България