Расте интересът на фермерите към алтернативно финансиране

Расте интересът на фермерите към алтернативно финансиране

Интересът на земеделските производители към алтернативно на банковото финансиране за реализация на своите проекти нараства на фона и на увеличаването на отпуснатите земеделски банкови кредити до 1.747 млрд. лв. през 2015 г. Това сочат данни на компанията за управление на земеделски активи "Агрион", която от края на март пусна три финансови продукта за фермери.

"Интересът към кредитите за земеделие се увеличава. Това показват и запитванията за нашите финансови продукти. Фермерите очакват пари навреме и улеснена процедура за кандидатстване, бърз отговор и минимални разходи за вадене на документи", коментират от дружеството, което стана първото, специализирано за управление на земя, което извън чисто търговските операции, отпуска и финансиране.

Моделът, по който работи "Агрион" е нов за България и използва ниша, близка до банково кредитиране, но с разликата, че банките трудно приемат като обезпечение само земеделските земи на кредитоискателя.  Компанията предлага дългосрочни инвестиционни кредити, кредити за оборотни разходи и лизинг. Отпуснатата сума  може да достигне до 80% от цената на земеделския парцел. Не се изискват допълнителни залози или включване на съдлъжници, както и създаване на сметки, застраховки и т.н, документите са по-малко, а периодът за отговор е много по-кратък.

Проучване на "Агрион" показва, че агробизнесът е оптимист за състоянието си, над половината фирми в сектора определят ситуацията си като "по-скоро добра". Всеки втори арендатор обаче признава, че през последната година е имал нужда от допълнителни средства.

"Най-големият проблем генерално за сектор земеделие е силната зависимост от субсидиите. По-далновидните стопани вече са го осъзнали и започнаха да търсят алтернативи начини за финансиране на своите планове и реализация на продукцията. Един от тях е именно чрез кредитиране или лизинг от компании, запознати с проблемите в бранша. Земеделците имат нужда от пари на време, от разбиране на техните проблеми, от лесен достъп, облекчено кандидатстване и усвояване, без много поръчители, документи, но при коректни и точно прогнозируеми условия", коментира финансовият директор на "Агрион" Светла Боянова, чието име просто съвпада с това на бившия заместник министър на земеделието Светлана Боянова.

“Предоставянето на повече финансови възможности за земеделските производители да модернизират стопанствата си, да разширят производствата си, да покрият текущите си нужди или да закупят земята, която обработват ще стимулира дългосрочните инвестиции в земеделието и развитието на модерен агробизнес с висока добавена стойност“, допълват от дружеството, което за две години разви верига от офиси в 25 града, където вече се предлагат и финансовите им продукти.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?