Расте неодобрението към БПЦ

Увеличава се неодобрението към Българската православна Църква, сочат данни от изследване на НЦИОМ, проведено в периода след полицейската акция по изгонване на свещениците на Инокентий от храмовете и въвеждането на служители на патриарх Максим - от 23 до 29 юли.

В изследвания на НЦИОМ през 2002 - 2003 година одобрението за работата на БПЦ е в рамките на 40 - 50 на сто, а неодобрението по изключение е надхвърляло 20 процента, отбелязват социолозите. От НЦИОМ са регистрирали спад в одобрението на БПЦ с около 10 пункта и ръст на неодобрението с 18 пункта.

Най-високо е неодобрението към църквата сред хората на възраст между 40 и 60 години, сред високообразованите българи и жителите на столицата, отбелязват от НЦИОМ. Според социолозите понеже става дума за силни критични нагласи в елитните обществени прослойки, може да се очакват и по-нататък негативни настроения към църквата.

В момента патриарх Максим е одобряван от около една трета от пълнолетните българи и този дял остава без съществени промени през последните години, посочват от НЦИОМ. Според резултатите от проучването най-слабо е одобрението на патриарх Максим сред жителите на столицата и на големите градове, както и високообразованите българи.

Още от България