Расте продажбата на е-подписи

Расте продажбата на е-подписи

Ръст на продадените нови и преиздадените електронни подписи през 2016 г. на фона на паднали до 12 лв. цени, отчете държавното дружество "Информационно обслужване“ в понеделник. През миналата година реализираните от него приходи са 20.1 млн. лв., а постигнатата печалба – 1.45 млн. лв.

Това е с 8 на сто повече от заложените в бизнесплана за миналата година прогнози. Разходите на компанията са били намаление с 2%, а постигнатата рентабилност е 7.2%. По-добрите финансови показатели са в резултат на привличане на нови клиенти и редица мерки на ръководството на компанията за оптимизиране на разходите, инвестиране в обучения и квалификация на служителите, обясняват от дружеството.

То допълва, че е първото, свалило цените за издаване на електронни подписи с 25% и с 40% за устройствата и въвело издаване и подновяване на електронен подпис с валидност 3 години.

В резултат на това за граждани е-подписът струва едва 12 лв. с ДДС.

Реализираните приходи от продажби на е-подписи на компанията за 2016 г. бележат ръст в сравнение с 2015 г. с 13%, а спрямо 2014 г. – 14%. Броят на издадените и подновени електронни подписи през 2016 г. нараства с 11% спрямо 2015 г., а в сравнение с 2014 г. – с 29%, отчита още дружеството.

Свиването на оперативните разходи идва от намаляване на харчовете за гориво и поддръжка на автомобилния с 15%, на консумативи с 26%, за ток и топлоенергия – с над 15%, и за комуникационни услуги с 16% спрямо 2015 г. Част от спестените средства са реинвестирани за модернизиране на работната среда и социални придобивки за служителите. Друга част е за обновяване на технологичното оборудване, вкл. и за доставка на оборудване за защита от кибер атаки.

През 2016 г. "Информационно обслужване" спечели поръчки за системна интеграция на ИТ услугите на Министерство на финансите за период от три години; за компютърна обработка на данните от изборите за президент и вицепрезидент и от националния референдум; за поддръжка и развитие на интегрираната система ИНТРАСТАТ на НАП, за поддържане и експлоатация на националната база данни Население на ГРАО за период от три години; за модернизация на интернет портала на МВР. Другите подписани нови договори са за поддръжка на сървърна техника, прилежащо оборудване и информационни системи за МОН за три години; инвентаризация и анализ на състоянието на информационната и комуникационна инфраструктура, информационни системи, услуги и регистри в сектор "Правосъдие“ за Министерство на правосъдието и други договори за предоставяне на консултантски услуги в областта на одит и управление на ИКТ проекти.

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?