Растежът може да се окаже по-слаб от прогнозирания

Икономическият растеж в България през 2007 и 2008 г. може да се окаже по-слаб от прогнозирания преди 6 месеца. Това установи допитване на аналитичното звено Industry Watch сред водещи български икономисти, направено през април т. г. Резултатите от допитването бяха оповестени в четвъртък.

Предишното проучване на звеното от октомври миналата година е отчело очакване за по-висок икономически ръст, като тенденцията за забавяне на растежа от 2004 г. насам се запазва.

Според водещите икономисти ръстът през 2007 г. ще е около 5.8% (корекция от 0.2% надолу спрямо предишното проучване).  

Все пак диапазонът на прогнозите за икономическия растеж остава с таван до 6.5% и 6.6% съответно за тази и за следващата година. В това вероятно някои икономисти виждат възможност от бърза проява на положителните ефекти от намаляването на корпоративния данък. В тази връзка прогнозата за ръста на инвестициите остава относително оптимистична и за двете години (реален ръст на капиталите от 16% и 15% съответно), отчита още аналитичното звено.

Прогнозата за инфлацията на потребителските цени през 2007 г. е за значимо забавяне спрямо миналата година – под 5% средногодишно (като за 2006 г. тя беше 7.3%). Прогнозата за 2008 г. е за още по-осезаемото и забавяне, като средната прогноза е за инфлация под 4%.

Макроикономически прогнози на Industry Watch за 2007 и 2008 г. (месец април)

 

 

2007

 

 

2008

 

Индикатори (реален ръст в %)

средна

мин

макс

средна

мин

макс

Брутен вътрешен продукт

 5.8 (6.0)

             5.2

             6.5

             5.7

             4.9

             6.6

Потребителски цени (средногодишно)

4.9 (4.5)

             4.3

             5.5

             3.9

             3.1

             4.8

Крайно потребление

 5.6 (6.3)

             4.8

             6.3

             5.3

             4.4

             6.2

Бруто капиталообразуване *

16.4 (16.4)

          13.8

          19.0

          15.0

          12.5

          17.6

Износ на стоки и услуги

 9.9 (12.2)

             8.4

          11.3

          10.2

             8.0

          12.4

Внос на стоки и услуги

13.2 (14.0)

          11.2

          15.3

          12.1

             9.8

          14.4

Бюджетен излишък

 2.3 (1.7)

             1.8

             2.8

             1.6

             0.9

             2.3

Бележки:

* Вкл. изменение на запасите. В скоби са дадени прогнозите от осента миналата година.

** Това са осреднените стойности от прогнозите на икономистите Георги Ангелов, Георги Ганев, Любомир Димитров, Ивайло Николов, Георги Стоев и Димитър Чобанов. Макропрогнозите на Industry Watch са замислени като периодично проучване – два пъти годишно – сред  водещи български икономисти.

Споделяне

Още от Бизнес