Растежът в новите страни от ЕС ще се забави

Доклад на Световната банка съобщава, че новите страни членки на ЕС от Източна Европа ще имат по-бавен икономически растеж през тази година. Докладът "EU 8+2" представя картина на икономическото развитие на 10-те нови страни в ЕС, като отбелязва особено високия ръст на развитие в Полша, Словакия и Румъния. Констатиран е по-високият икономически растеж в Балтийските държави, Словения и България в сравнение с 2005 г.

Световната банка обаче отбелязва, че страните в региона са изправени пред забавен икономически ръст, заради слабостта на икономиките в еврозоната, предаде сайтът kafene.net. Банката предупреждава за повишената заплаха от инфлация, въпреки, че резкият спад в цените на петрола може да помогне за решаване на този проблем.

Докладът отбелязва, че инфлацията е под контрол в Полша и Чешката република, но в Балтийските страни и донякъде в България и Румъния тя представлява заплаха поради нарастването на заплатите и ръста на кредитите. Световната банка констатира, че ентусиазмът за присъединяване към еврозоната е спаднал поради строгите критерии, които трябва да се изпълнят.

Словения стана първата от десетте бивши комунистически държави, които прие еврото като своя национална валута, но останалите не могат да изпълнят изискванията, които включват ниска инфлация, нисък бюджетен дефицит, стабилност на курсовете на валутите и необходимото законодателство. Балтийските държави са най-близо до изпълняване на критериите, но вероятно ще станат членове на еврозоната през 2010, докато останалите осем страни не по-рано от 2012 г..

Споделяне

Още от Бизнес