Разчетите за цените на тока чакат либерализацията

Само "Енерго-Про" изчисли 1.87% поскъпване при сегашните обстоятелства

Разчетите за цените на тока чакат либерализацията

Трите електроразпределителни и трите електроснабдителни дружества, които осигуряват електроенергия за домакинствата и малкия бизнес на регулирания пазар обявиха, че очакват да се приемат законовите промени за либерализацията на пазара, за да могат да си направят разчетите за новите тарифи от юли.

Това съобщиха от ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго-Про", които имат задължение в края на всеки февруари да обявяват прогнозите си за цените. Конкретните заявления трябва да внесат за одобрение от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) в края на март, за да бъдат разгледани и одобрени за влизане в сила от 1 юли.

И трите предприятия обаче в обявленията си са обтекаеми, само мрежовият оператор за Североизточна България "Електроразпределение Север" анонсира, че ще иска от регулатора да въведе от 1 юли 2020 г. различни цени за достъп до неговата мрежа от стопанските му клиенти според мощността, на която са присъединени техните имоти или обекти.

Такива цени вече има другите две дружества, а "Енерго-Про" едва сега иска такава.

Ако предложението, заедно с разчетените разходи, инвестиции и инфлация, бъде прието от КЕВР, цената на мрежовите услуги на електроразпределителното дружество би се увеличила с 1.57%.

В ценовото заявление на доставчика за тази част на страната "Енерго-Про Продажби" ще бъде отчетен ефектът от продължаващия процес на либерализация на пазара и ще се иска признаване на пълния  размер на надбавката за регулираните цени, както и на пълните разходи на компанията за балансиране. Това ще доведе до ръст от 0.26 на сто в цените на снабдителя и общото вдигане на сметката за потребителите на регулирания пазар ще бъде 1.83%.

Дружеството обаче уточнява, че тези изчисления са правени при сега действащите цени на всички останали участници на регулирания пазар и не отчитат измененията на тарифите, които електроцентралите и държавният преносен оператор ще поискат от регулатора.

От ЧЕЗ съобщиха, че предложението, което трябва да внесат в края на март ще изхожда от необходимите средства за покриване на присъщите разходи за осъществяване на лицензиoнната дейност, обоснованата надценка за работата на доставчика на ток, елиминиране на кръстосаното субсидиране между отделните сегменти на регулирания пазар и изпълнение на вменените законови задължения на крайния снабдител.

Окончателните цени на услугата "обществено снабдяване с електрическа енергия" ще бъдат одобрени от КЕВР и ще зависят от наложения пазарен модел и наредбите за ценообразумане.

От ЕВН също казаха, че до края на март ще внесат ценовите заявления за разпределение и доставка на електрическа и топлинна енергия.

В очакване да бъдат приети от парламента анонсираните законови поправки за извеждане на свободния пазар на 55 хил. стопански клиенти, присъединени на мощност но 30 киловата и нагоре и 3 хиляди битови абоната с мощност 50 и повече киловат, дружествата на ЕВН изчисляват цените си по досегашните правила.

Мрежовият оператор в Югоизточна България "Електроразпределение Юг" ще индексира тарифите си с разликата между прогнозните количества пренесена през мрежата енергия и реално достигнатите; разликата между прогнозната цена, заложена от КЕВР, по която дружеството е купувало енергия за технологичните си разходи от борсата за ток; разликата между признатите в досегашните цени инвестиции и реално направените; инфлацията и разходите за балансиране.

Цените на доставчика "ЕВН България Електроснабдяване" ще отразяват необходимите му приходи, за да работи, както и бъдещите промени за либерализацията на пазара.

Заявлението на "ЕВН България Топлофикация" ще се изготви по сега действащата цена на природния газ, призната на дружеството от регулатора печалба, както и разходите за освобождаването на цените, за балансиране, за въглеродни емисии и за достъп до мрежата.

Междувременно ЕВН и ЧЕЗ съобщиха, че предвид намеренията на правителството да изкара някои от битовите потребители на свободния пазар, всички клиенти, които са присъединени на мощността, лишаваща ги от правото на регулирани цени.

В разпределителната мрежа в Югоизточна България към момента има 348 такива обекта и техните собственици ще бъдат директно информирани за касаещите ги промени.

Освен това от април всеки клиент на "Електроразпределение Юг" ще може безплатно да провери през интернет на каква мощност е присъединен. Информация ще има и във всяка фактура.
 
От "ЧЕЗ България" също обявиха, че ще уведомят своевременно своите битови клиенти, които попадат в категорията клиенти, предвидени да излязат на свободния пазар от 1 юли 2020 г. Стопанските потребители могат да намерят информация за предоставената им мощност във всяка фактура, която получават, допълва компанията.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес