Данни на НСИ за януари – март 2012:

Разходите на българите растат по-бързо от доходите им

Доходът на лице от домакинство през първото тримесечие на 2012 г. е 960 лв. и спрямо същия период на 2011 г. се повишава с 10.6%, съобщиха от Националния статистически институт. Същевременно разходът на лице от домакинство за периода януари – март е 888 лв. и се увеличава спрямо същото тримесечие на 2011 г. с 14.7%.

Работната заплата продължава да е основен източник на финанси в домакинствата и формира 52.1% от общия им размер. Приходите от трудови възнаграждения за периода са средно 500 лв., което е ръст от 8.8% на годишна база.

Вторият по значение източник на доход за българските домакинства са пенсиите. В номинално изражение тези постъпления в периода нарастват с 1.5% и достигат 289 лв. средно на лице от домакинство.

Най-голям дял при формиране на общите харчове на домакинствата имат храната и сметките на енергия, горива, вода и др. - 52.8%.

Най-съществена част от бюджета на българските домакинства отива за храна и безалкохолни напитки. Като абсолютни стойности тези разходи се увеличават с 5.4% и през първото тримесечие на 2012 г. са 299 лв. средно на лице в домакинството.

Сметките за вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома се повишават от 140 лв. през първото тримесечие на 2011 г. на 170 лв. средно на лице от домакинство през същото тримесечие на 2012 година. Делът им в общите харчове нараства с 1.0 процентен пункт и достига 19.1% от него през първото тримесечие на 2012 година.

Парите, давани за храна и напитки, се увеличават с 5.4% и през първото тримесечие на 2012 г. са 299 лв. средно на човек в домакинството. Относителният им дял в общия разход обаче намалява с 2.9 процентни пункта и представлява 33.7% от него през първото тримесечие.

Потреблението на основни храни не се е променило съществено спрямо година по-рано. Увеличена е консумацията на плодове – от 9.4 на 9.9 кг, на месо - от 8 на 8.4 кг, и на месни произведения - от 3.4 на 3.7 кг. Намалява потреблението на хляб и тестени изделия - от 26.8 на 26.2 кг.

През първите три месеца нарастват и разходите за здраве – от 45 на 54 лв. спрямо година по-рано, или с 0.3 процентни пункта.

По 39 лева средно са харчили членовете на едно домакинство за алкохол и цигари през първите три месеца, като това е ръст за година от 22.4%. Делът на този разход в общите е 4.4%, което е с 0.3 процентни пункта повече в сравнение с първото тримесечие на 2011 година.

През първите три месеца българските домакинства са харчели повече и за облекло и обувки – средно по 23 лева на човек.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?