Разходите на българските домакинствата изпреварват приходите им в края на 2017 г.

Разходите на българските домакинствата изпреварват приходите им в края на 2017 г.

Ръстът на разходите на домакинствата у нас изпреварва повишението на доходите през последното тримесечие на 2017 г. Тенденцията се наложи от средата на миналата година и продължава и в периода октомври – декември, показват данните на НСИ.

Над половината от българите продължават да разчитат основно на работната заплата. Близо една трета от разходите им отиват за храна, а почти една пета за издръжката на жилището. Най-сериозно са се повишили харчовете за здраве. За да компенсират плащанията по жилището, българите са намалили средствата за култура, образование и отдих.

За последните три месеца на 2017 г. доходът на едно лице от домакинство се увеличава с 9.3 на сто на годишна база и достига 1449 лв. В същото време разходите са се повишили с 13.2 на сто до 1368 лв. спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г.

За периода октомври - декември с най-висок относителен дял продължават да са доходите от работна заплата (53.9%), следвани от тези от пенсии (26.2%). Доходите от самостоятелна заетост са 7 на сто, а тези от социални обезщетения и помощи – 3.4 на сто.

В номинално изражение през четвъртото тримесечие на 2017 г. в сравнение със същия период на 2016 г. доходът от самостоятелна заетост нараства с най-бърз темп – от 79 на 102 лв. (ръст от 29.6%). Доходът от работна заплата се увеличава от 715 на 781 лв. ( 9.2%). Доходите от социални обезщетения и помощи остават без промяна - 49 лева, а доходите от пенсии нарастват от 372 на 380 лв. (2.3%).

Най-голям дял от разходите на домакинствата продължават да са за храна (31%), следвани от тези за жилището (18.8%). Плащането на данъци и социални осигуровки отнема 12.2% от средствата, а за транспорт и съобщения отиват още 10.5 на сто.

В сравнение с година по-рано най-много нарастват разходите за издръжка на жилището – вода, ток, отопление, обзавеждане и поддържане на дома. Ръстът е 17.3 на сто - от 219 на 257 лв. На следващо място са разходите за храна и безалкохолни напитки, които се повишават от 376 на 424 лв., което е увеличение с 12.5%.

Ръстът на разходите за здравеопазване е 10.8 на сто - от 67 на 74 лв., а тези за транспорт и съобщения се увеличават с 10.5 на сто - от 129 на 143 лв.

Растат и разходите за алкохолни напитки и цигари - от 55 на 59 лв. (6.8%), както и за облекло и обувки - от 54 на 57 лв. (4.1%).

Намаляват единствено разходите за свободно време, културен отдих и образование от 48 на 47 лв. (1.6%).

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство търпи промени на годишна база. Увеличава се потреблението на хляб, месо, месни произведения, кисело мляко, зеленчуци, плодове и яйца. В същото време намалява консумацията на сирене и картофи. Без промяна е потреблението на прясно мляко, зрял фасул и олио.

Споделяне

Още от Бизнес