Разходите на бизнеса за бюрокрацията надхвърлят 100 млн. лв.

Разходите на бизнеса за бюрокрацията надхвърлят 100 млн. лв.

Общата стойност на административната тежест за бизнеса надхвърля 103 млн. лв., но план за промени в законодателството ще облекчават регулациите с една четвърт или около 26 млн. лв., заяви министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков в четвъртък по времен а дискусия за по-добро и ефективно регулиране. Акцентът ѝ бе върху мерките за намаляване на излишните законови задължения и такси за бизнеса.

„От общо около 360 закона и кодекси 128 имат отношение към казуса как да се намали административната тежест. 33 закона и подзаконовата база към тях, които въвеждат единствено национални изисквания към бизнеса, вече са прегледани”, съобщи Трайков. „Общата стойност на административните разходи, произтичащи от това законодателство, е над 161 млн. лв. Предложените мерки ще доведат до намаляването ѝ с 20% до 2012 г. В момента се прави преглед на още 20 нормативни акта, като очакванията ни са за допълнително намаляване на административната тежест с още 15 на сто”, обобщи той.

Най-скъпи излизат за бизнеса задълженията по Закона на здравето – 23.4 млн. лв. По министерства най-голямата административна тежест е концентрирана в Министерството на здравеопазването (39 процента от общата сума), следва земеделското ведомство (26 на сто) и МВР (20 процента).

Основните нормативни промени трябва да доведат до по-широко използване на електронното подаване на сведения. Администрацията ще събира данни служебно от други държавни органи, вместо те да бъдат изисквани от бизнеса. Ще бъдат премахнати някои излишни задължения за информиране. Ще се намали честотата за подаване на данни, ще се опрости терминологията и сложността на нормативните разпоредби.

“Добрата регулаторна рамка е сред основните фактори за успеха на всеки бизнес, а оттам – и за растежа и стабилността на икономиката”, подчерта министър Трайков. “Облекчаването на административната тежест и административните режими са решаващи за подобряване на бизнессредата и за реалната подкрепа за фирмите. Разполагаме с достатъчно механизми, с които да спестим на компаниите пари - от такси и от време за административно обслужване. В този случай печеливши са и двете страни – и бизнесът, и администрацията”, каза Трайков.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?