Разходите на бизнеса за отработен час с ръст от 6.8% за година

Разходите на бизнеса за отработен час с ръст от 6.8% за година

Разходите на работодателите за един отработен час на наетите служители нарастват с 6.8% пред второто тримесечие на 2015 година спрямо същия период на миналата година, сочат данните на НСИ.
Увеличението в индустрията е с 5.7%, в услугите - с 8.4%, и в строителството - с 5.6%, показват предварителните данни на Националния статистически институт.

По икономически дейности през второто тримесечие на 2015 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори “Култура, спорт и развлечения” - 17%, “Административни и спомагателни дейности” - 14.6%, и “Други дейности” - 13.6%. Най-нисък ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономически сектор “Държавно управление” - с 1.5%.

В състава на общите разходи за труд разходите за възнаграждение за един отработен час през второто тримесечие на 2015 г. се увеличават с 6.9% спрямо второто тримесечие на 2014 г., а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 6.3%.

По икономически дейности изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 0.5% за “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” до 17 % за “Култура, спорт и развлечения”.

Споделяне

Още от Бизнес

Защо Сотир Цацаров подаде оставка от КПКОНПИ?