Разходите на работодателите за труд нарастват с близо 7% през първото тримесечие

Разходите на работодателите за труд нарастват с близо 7% през първото тримесечие

По предварителни данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на 2015 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях хора нарастват с 6.9 на сто спрямо първото тримесечие на 2014 година.

Увеличението в индустрията е с 5.6 на сто, в услугите - с 8.6 на сто, а в строителството - със 7.1 на сто.

В състава на общите разходи за труд разходите за възнаграждение за един отработен час през първото тримесечие на 2015 г. се увеличават със 7.3 на сто спрямо първото тримесечие на 2014 г., а другите разходи (извън тези за възнаграждения) – с 5 на сто.

По икономически дейности изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от минус 0.3 на сто - за "Добивна промишленост", до 15.7 на сто - за "Административни и спомагателни дейности".

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?