Разходите за труд на час в ЕС между 3,8 евро в България и 40,3 евро в Дания

Средните разходи за час труд в ЕС през 2014 година достигат 24,6 евро, а в еврозоната - 29,2 евро, като се наблюдава значителна разлика между отделните страни членки на евросъюза, отбелязва в съобщение европейската статистическа служба Евростат. Данните не включват селскостопанския сектор и държавната администрация.

Най-ниски разходи за труд на час са отчетени в България (3,8 евро), Румъния (4,6 евро), Литва (6,5 евро) и Латвия (6,6 евро).

Показателят е бил най-висок в Дания (40,3 евро), Белгия (39,1 евро), Швеция (37,4 евро) и Люксембург (35,9 евро).

В ЕС разходите за труд на час са се повишили с 1,4 процента спрямо предходната година, в еврозоната - с 1,1 процента, а в България - с 2,7 процента, изчислено в евро.

Най-високи са били разходите за труд на час в промишлеността (25,5 евро в ЕС, 32 евро в - еврозоната), следвани от сектора на услугите (съответно 24,3 евро и 28,2 евро) и строителството (съответно 22 евро и 25,8 евро).

В България разходите за труд на час са били най-големи в сектора на услугите - 4 евро, следвани от промишлеността - 3,7 евро, а в строителството - 3,2 евро.

Споделяне

Още по темата

Още от Европа