Разходите за труд нараснали с 3.2% през третото тримесечие

Разходите за труд нараснали с 3.2% през третото тримесечие

Работодателите у нас са увеличили разходите си за един отработен част на наетите от тях лица с 3.2 на сто през третото тримесечие на 2014 г. спрямо година по-рано, сочат данни на Националния статистически институт, обявени в петък.

Увеличението в индустрията е с 5.3%, в услугите - с 0.9%, и в строителството - с 4.3%.

По икономически дейности през третото тримесечие на 2014 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в държавното управление - 8%, административните дейности - 6.9%, и в областта на транспорта, складиране и пощи - 6.7%.

Най-голямо намаление на общите разходи за труд е регистрирано в дейността операции с недвижими имоти - с 16.3%, и създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения - с 3.9%.

В състава на общите разходи за труд разходите за възнаграждение за един отработен час през третото тримесечие на 2014 г. се увеличават с 2.6% спрямо третото тримесечие на 2013 г., а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 5.7%. По икономически дейности изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от минус 18.4% за сектора "Операции с недвижими имоти” до 7.8% за "Държавно управление”.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес