Разходите за труд нарастват и през извънредното положение

Разходите за труд нарастват и през извънредното положение

През второто тримесечие на 2020 г. разходите за труд в България продължават да се увеличават, макар и с по-слаби темпове, показват данните на НСИ. Този период от годината съвпада с месеците на извънредно положение в страната, наложено, за да ограничи първата вълна на коронавирусната пандемия.

Общите разходи за труд в страната са нараснали с 9,9% спрямо второто тримесечие на 2019 г. Увеличението в индустрията е с 10.7%, в услугите - с 9.1%, и в строителството - с 6.0%.

За сравнение, общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица се увеличиха с 10,2% през първите три месеца на годината и с 11,9% през четвъртото тримесечие на 2019 г.

През второто тримесечие на 2020 г. се запазва тенденцията т.нар. други разходи за труд (за обезщетения, отпуски, осигурителни вноски и т.н.) да растат по-бързо от разходите за възнаграждения. Така за април-юни на годишна база разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 9.7%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 10,9%.

За месеците от април доюни по икономически сектори увеличаването на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 24% за сектора с недвижимите имоти до 3.4% за хотели и ресторанти.

Споделяне

Още от България