Разходите за заплати са нараснали с 12% в края на 2017 година

Разходите за заплати са нараснали с 12% в края на 2017 година

По предварителни данни на Националния статистически институт през четвъртото тримесечие на 2017 година общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 12.2% спрямо същото тримесечие на предходната година. Увеличението в индустрията е с 11.7%, в сектора на услугите - с 11.8% и в строителството - с 11.9 на сто.

По икономически дейности през периода октомври - декември на 2017 година най-висок ръст на общите разходи за труд в България спрямо същия период на 2016-а година е регистриран в икономическите сектори "Образование" - с цели 20.2%, в "Други дейности" - с 19.1% и в "Административни и спомагателни дейности" - с 15.0%.

В същото време най-нисък ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори "Култура, спорт и развлечения" - с едва 1.1%, "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - с 3,7% и във "Финансови и застрахователни дейности" - с 6.9%.

Разходите за възнаграждение за един отработен час (разходите за заплати) през последното тримесечие на 2017 година се увеличават с 12.0% спрямо същия период на предходната година, а другите разходи (извън тези за възнаграждения и заплати) - с 13.2%. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо третото тримесечие на 2016-а година варират от повишение с едва 1.0% за "Култура, спорт и развлечения" до ръст с 20.1% за "Образование".

Предварителните данни на НСИ потвърждават изнесените в края на предходната седмица данни на Евростат за заплащането на труда в целия ЕС и в частност в нашата страна през четвъртото тримесечие на годината. Заплащането на труда в ЕС се повиши със скромните 2,4%, а в рамките на еврозоната - с едва 1.7%. Растежът с 12.0% на разходите за възнаграждение поставят България на второ място сред всички страни - членки на Съюза, като тя е изпреварена единствено от Румъния (със скок на заплатите с 14.3%).

Споделяне

Още от Бизнес