Разходите за заплати скочили с 8% за година

Разходите за заплати скочили с 8% за година

Разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица са нараснали със 7,7% за първото тримесечие на годишна база, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). За възнаграждения средствата са скочили със 7,6%, а другите разходи – със 7,8%.

Увеличението в индустрията е с 8,6%, в услугите - със 7%, в строителството - с 8,4%.

Най-сериозен е ръстът на разходите за труд в секторите „Административни и спомагателни дейности” - с 14,5%, „Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети” - с 11,5%, и „Преработваща промишленост” – с 11,4%.

Най-нисък ръст има във ВиК сектора - с 0,7%, и в добивната промишленост - с 2,8%.

В хотелиерството и ресторантьорството, а също и в енергетиката пък се регистрира намаление на разходите на бизнеса – съответно с 6,3% и с 2,1%.

По отношение на разходите за заплати най-сериозен ръст има в сектора "Административни и спомагателни дейности" (14,8%), а най-голям спад – в хотелиерството и ресторантьорството (6,1%), отчита още НСИ.

Споделяне

Още от Бизнес

Докъде е проникнала руската шпионска и пропагандна мрежа в България?