Размерът на такса смет в Пловдив отива на съд

Съветът по туризъм в Пловдив обжалва в Пловдивския административен съд решението на Общинския съвет за размера на такса "смет" за пловдивчани през 2009 година. Адвокат Евелина Божикова, която е изготвила жалбата обясни в сряда, че основен мотив е неспазената методика за изчисление на таксата за физически и юридически лица, като така е ощетен общественият интерес.

Тя обясни, че решението на Общинския съвет е в нарушение на Закона за местните данъци и такси, тъй като законът предвижда, че таксата за битови отпадъци се определя в съответствие с количеството боклук, а местният парламент е ползвал данъчната оценка на имота.

Промилите за такса "Смет" се определят от общинския съвет в зависимост от данъчни оценки на имотите, само при условие, че не е ясно точното количество отпадъци, което трябва да е база при фиксиране на таксите.

"Размерът на такса смет в конкретния случай е определен съобразно утвърдена план – сметка за приходите и разходите, която категорично не е съобразена с реалните разходи на община Пловдив за тази услуга. И цифрите са твърде показателни и доста смущаващи", заяви Божикова.

Производството по делото с обжалвания размер на такса смет ще приключи на първа инстанция до лятото – смята адвокат Божикова.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?