Разминават се българският и английският текст на общата рамка за европарите

Съществени разлики между приетата от правителството Национална стратегическа референтна рамка за средствата от Европейския съюз по структурните и кохезионния фондoве и английския превод на документа, изпратен за съгласуване в Брюксел, откри Портал Европа в поредни публикации от четвъртък и петък.

Според МС българския текст на референтната рамка, публикуван на поддържания от финансовото ведомство сайт eufunds, е одобреният от кабинета. От министерството на Пламен Орешарски в същото време обясниха, че текстът на английски език е изпратеният за одобрение на 16 януари в Европейската комисия.

Двата текста обаче съдържат различни таблици и абзаци, а регионите за планиране са съвсем различни, независимо че и българският, и английският вариант носят една и съща дата и гриф "одобрена от МС", пише Портал Европа.

Шестте района за планиране, според които ще се разпределят средствата от ЕС, в рамката на български са одобрените от кабинета през 2004 г.  Южен-централен, Югозападен, Югоизточен, Североизточен, Северен-централен и Северозападен райони. В този текст е указано, че границите на тези райони ще бъдат променени през 2007 г., след  съгласуване с Евростат.

Въпреки че тази процедура все още не завършена, в английския вариант картата с районите е друга – с различни граници, и не е отбелязано, че това са плановете за промяна, а е представено така сякаш вече е факт, посочва изданието.

Непроменените все още законодателно граници присъстват като нови райони и в друг документ за еврофинансирането - Оперативна програма "Регионално развитие", който е поддокумент на референтната рамка.

Разминаването на текстовете ще създаде проблеми на България в хода на одобряването на националната референтна рамка, формално минала първото ниво на съответствие на изискванията на ЕК, базирано на английския текст, и на оперативните програми, прогнозира Портал Европа.

Страната ни обаче тепърва ще променя границите, което трябва да стане с поправки в Закона за регионално развитие, където са разписани сегашните райони за планиране. Проверка на Портал Европа показала, че Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е изтеглило от МС своите предложения за промени в този закон, сред които е промяната на районите за планиране. МРРБ възнамерява да преработи предложенията за промени и отново да ги внесе в МС. Срокове за това не се посочват.

Потърсен за коментар, зам.-министърът на финансите Любомир Дацов твърди пред изданието, че в МС са минали "абсолютно идентични документи на български и на английски език". По думите му, и ако има грешка, тя е станала в процеса на публикуване на файловете на сайта eufunds и на отговорните служители ще бъдат дадени указания за коригиране на грешките. 

“Дори и да се е получила такава грешка, трябва да се знае, че определянето на районите за планиране служи единствено за статистически цели. България от гледна точка на ЕС представлява единен регион на планиране. За разлика от други страни членки, България не е разделена на региони за целите на планирането и изпълнението на проекти. Шестте района са определени за вътрешни статистически цели, което абсолютно по никакъв начин не пречи на процеса на подготовка на проектите, стартиране на процедурите и одобряването им", заявява Дацов.

Споделяне

Още от Европа

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?