Разработва се стратегия за инвестиции според спецификата на региона

Разработва се стратегия за инвестиции според спецификата на региона

Стратегия за инвестиции, съобразена с приоритетите за развитие на всеки един регион в България, разработва в момента Министерството на икономиката и енергетиката. Тава съобщи зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева в Плевен на кръгла маса с участието на потенциални и реални инвеститори, представители на бизнеса от Северозападния район на планиране.

Тя допълни, че ведомството се насърчи вложения в този регион за стартирането на нови производства и предприятия, които създават трайна заетост и висока добавена стойност в региона. Според нея общините също трябва да са активни в насърчаване на инвестициите като прилагат разработени собствени мерки. Само усилията на Българската агенция за инвестиции не са достатъчни за привличане на инвестиции, има нужда и от допълнително стимулиране и от общините.

Изпълнителният директор на агенцията Стамен Янев съобщи, че в Плевен се очаква много скоро да стартира инвестиция в размер на 30 млн. евро.

Споделяне

Още от Бизнес