Разработва се стратегия за насърчаване на женското предприемачество

Разработва се стратегия за насърчаване на женското предприемачество

Министерство на икономиката разработва Стратегия за насърчаване на женското предприемачество, съвместно с организациите на жените предприемачи, съобщи министърът на икономиката Божидар Лукарски при отриването на икономически форум "Предизвикателствата пред българската икономика“, организиран от клуб "Бизнес лейди“ в сряда.

Той призова  организациите на жени предприемачи да участват активно в разработването на документа, за да не остане той само на хартия, а да се превърне в работещ механизъм за подкрепа. В стратегията ще се  заложат мерки за увеличаване на броя на жените предприемачи и за укрепване на организациите и мрежите в подкрепа на женското предприемачество. Ще се разпишат конкретни мерки като обучение, наставничество, даване гласност на проблемите на жените предприемачи и съдействие за решаването им.

"Без предприемчивия и иновативен дух на жените, картинката на световната икономика щеше да е доста по-бедна на новаторство и идеи“, каза Лукарски. Той цитира данни на НСИ, според които в последните години се наблюдава плавно увеличаване на дела на жените предприемачи до 30%. Целта е обаче техният брой да бъде увеличен.

По оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност“ се предвижда подкрепа за идеи, които да се реализират от жени-предприемачи, стартиращи собствен бизнес, припомни министърът.

Споделяне

Още от Бизнес