Разрешителните за сеч вече са публични

Разрешителните за сеч вече са публични на електронната страница на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ). Това съобщи заместник - министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов на среща с екологични организации.

На шестте държавни горски предприятия е разпоредено да изготвят списък с горски територии, на които да се даде статут на „защитени гори", за да бъде намалена сечта в тях.

Подготвя се и техническото задание за възлагане на електронната система за проследяване на дървесината. Освен това на бъдещите конкурси за заемане на длъжности в регионалните дирекции по горите и природните паркове ще се канят наблюдатели от гражданския сектор.
Екоорганизациите предложиха да се обсъди възможността статутът на горските стражари да се приравни към този на полицаите.

Споделяне

Още от България