Разрешителните за сеч вече са публични

Разрешителните за сеч вече са публични на електронната страница на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ). Това съобщи заместник - министърът на земеделието и храните доц. Георги Костов на среща с екологични организации.

На шестте държавни горски предприятия е разпоредено да изготвят списък с горски територии, на които да се даде статут на „защитени гори", за да бъде намалена сечта в тях.

Подготвя се и техническото задание за възлагане на електронната система за проследяване на дървесината. Освен това на бъдещите конкурси за заемане на длъжности в регионалните дирекции по горите и природните паркове ще се канят наблюдатели от гражданския сектор.
Екоорганизациите предложиха да се обсъди възможността статутът на горските стражари да се приравни към този на полицаите.

Споделяне

Още от България

Колко дълъг ще е животът на новото Народно събрание?