Разширява се обхватът на събираните вноски от фирми с държавно участие

Дружества с държавно участие ще подпомогнат с еднократни вноски изпълнението на бюджета за 2009 г., реши правителството на редовното си заседание в сряда, на което се обсъжда и актуализация на тазгодишния бюджет.

Приетото допълнение към правителствено постановление задължава такива вноски да правят и нетърговски дружества с държавно участие.

Обхватът на вносителите на средства в държавния бюджет за 2009 г. е разширен с включването на държавни предприятия, които са създадени по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, съобщиха от правителствената информационна служба. Такива са лесничействата, преобразувани в държавни горски стопанства, както и опитните станции, които станаха научно - приложни центрове.

С промените се определят критерии и нормативи, които отчитат натрупани от предприятията финансови ресурси към 31 декември 2008 г. в размер от над 150 млн. лв. под формата на пари и парични еквиваленти, както и над 150 млн. лв. общи, специализирани и други резерви. Дружествата трябва да отговарят едновременно на всички тези финансови показатели, се уточнява в съобщението на МС.

Тези предприятия ще внасят суми в размер на 50 на сто от печалбата им след данъчно облагане, формирана към 31 декември 2008 г., както и 35 на сто от пари и парични еквиваленти и 35 на сто от техните резерви. Вноските в републиканския бюджет са за сметка на резервите на държавните предприятия и ще се правят в срок до 30 декември 2009 г..

С допълненията се създава нов източник на средства за държавния бюджет за 2009 г. от държавните предприятия, които са в изключително добро финансово състояние. Допълнителните им вноски към държавния бюджет няма да окажат отрицателно влияние на стопанската им дейност или да доведат до финансови проблеми, уверяват от Министерски съвет.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?