Разширяват обхвата за ползване на специални разузнавателни средства

Националните служби “Сигурност” и “Полиция” ще имат право да използват специални разузнавателни средства при заявка и да използват събраните чрез тях данни и доказателства. Това предвиждат приетите от парламента в четвъртък промени в Закона за специализираните разузнавателни средства.

Според досега действащото законодателство това право имаха националните и регионалните служби на Министерството на вътрешните работи, с изключение на служба "Пожарна и аварийна безопасност".

Службите “Военна информация” и "Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване" към министъра на отбраната запазват правото си да искат също да ползват специални разузнавателни средства.

Достъп ще имат и от Националната разузнавателна служба, Националната следствена служба, Столичната следствена служба и окръжните поделения, главният прокурор, Върховната касационна прокуратура, Върховната административна прокуратура, Военно-апелативната прокуратура, апелативните прокуратури, Софийската градска прокуратура, окръжните и военно-окръжните прокуратури.

Споделяне

Още от България

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?