Разширяват се възможностите за оспорване на бащинство

Разширяват се възможностите за оспорване на бащинство

Увеличават се обстоятелствата, при които ще бъде възможно да се оспорва бащинство.

Това става ясно от промени в Семейния кодекс, одобрени на първо четене в пленарна зала в сряда. Промените бяха гласувани без дебати с гласовете на общо 92-ма народни представители, от които 75 гласуваха "за", нула - "против" и 17 се въздържаха.

Според доклада на водещата комисия по правни въпроси измененията са обусловени от необходимостта от изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека, постановени по жалби срещу България.

С новите текстове се дава възможност за оспорване на бащинството в едногодишен срок от узнаването на раждането като факт или по изключение, ако обстоятелствата, опровергаващи бащинството, са узнати по-късно по независещи от ищеца причини, в едногодишен срок от узнаването им, но не по-късно от навършване на пълнолетие на детето.

Предвижда се съдът да решава спора по същество при зачитане на най-добрия интерес на детето, се посочва в доклада на правната комисия. В него се уточнява, че с промените се прецизира разпоредбата на чл. 62, ал. 4 от Семейния кодекс, като се дава възможност детето също да оспори бащинството след навършването на 14-годишна възраст.

В доклада се цитира заключението на Европейския съд по въпросните дела, според което вътрешното законодателство не предвижда правната възможност предполагаемият биологичен баща на дете, чийто произход вече е бил установен чрез припознаване, да го оспори директно и да установи собственото си бащинство, както и възможността да има обстоятелства, опровергаващи бащинството, които са узнати много по-късно след раждането на детето по независещи от ищеца причини.

Споделяне

Още от България